Organiseren van veiligheid

Veiligheidsplan

De gemeente vraagt je om een veiligheidsplan te maken. Daar kun je best tegenop zien. Maar wij helpen je graag op weg. Op deze pagina lees je meer over het veiligheidsplan. Ook beschrijven we waar een veiligheidsplan uit bestaat. 

In het veiligheidsplan staat altijd wie het evenement organiseert, wat voor een soort evenement het is en welke (realistische) risico's er door het evenement ontstaan. Afhankelijk van de risico's komt er meer in het veiligheidsplan te staan. Zet je bijvoorbeeld geneeskundige zorg in dan beschrijf je dit in het veiligheidsplan.

Hieronder vind je een overzicht van de onderdelen waar een veiligheidsplan uit bestaat. De eerste drie blokken komen in elk veiligheidsplan terug. De andere blokken zijn optioneel en nodig afhankelijk van wat je organiseert.

Onderaan deze pagina vind je een format voor het opstellen van een veiligheidsplan.

Wat is een veiligheidsplan?

Een veiligheidsplan is een plan waarin van alles staat wat te maken heeft met het evenement dat je organiseert. Hierin geef je onder andere aan wat je gaat organiseren, wat mogelijke risico's bij je evenement zijn, welke maatregelen je treft en hoe de organisatie er uit ziet. Onderdeel van het veiligheidsplan is het calamiteitenplan. Hierin staat wie wat doet als er ondanks de getroffen maatregelen toch een calamiteit ontstaan.

Wanneer is een veiligheidsplan nodig?

Iedere gemeente kan zelf bepalen wanneer er een veiligheidsplan gemaakt moet worden. Of je verplicht bent een plan te maken moet je dus navragen bij de gemeente. Vaak is dit op de gemeentelijke website te vinden. Ons advies is om altijd na te denken of je evenement bepaalde risico's met zich meebrengt. Op basis hiervan kan bekeken worden of een a4-tje met informatie of een volledig plan nodig is. 

Waarom wordt een veiligheidsplan gevraagd?

Ieder evenement, hoe klein ook, kan risico's met zich meebrengen. Als organisator ben je verantwoordelijk voor de bezoekers en deelnemers die op je evenement afkomen. Door het opstellen van een veiligheidsplan ga je automatisch nadenken over de (on)veiligheid op je evenement. Daarnaast geeft het plan informatie over het evenement en hoe de (calamiteiten)organisatie in elkaar steekt. Dit is waardevolle informatie voor de hulpdiensten omdat zij deze plannen nodig hebben om een advies op te kunnen stellen. Ook heeft de gemeente deze informatie nodig om een vergunning te kunnen verlenen. Daarnaast kan het plan ook goed van pas komen voor je eigen organisatie. In het plan staat namelijk precies wie welke taak heeft en hoe de mensen te bereiken zijn.

Als laatste reden kan een goed veiligheidsplan je ook helpen mocht er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch iets misgaan. Als er een ongeluk gebeurt kan het zijn dat er een onderzoek door bijvoorbeeld het OM, Inspectie of de Onderzoeksraad voor Veiligheid gedaan wordt. In dit geval wordt om allerlei informatie gevraagd om uit te zoeken hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Als in het veiligheidsplan duidelijk beschreven staat wat je hebt gedaan om risico's te voorkomen dan helpt dat in het onderzoek.

Wie maakt het veiligheidsplan?

Jij als organisator bent verantwoordelijk voor het veiligheidsplan. Maar je hoeft dit plan natuurlijk niet (helemaal) zelf te schrijven. Wellicht heeft iemand binnen de organisatie vaker plannen geschreven. Als je beveiliging of geneeskundige zorg inhuurt kun je hen ook vragen mee te denken in het juist verwoorden van de onderdelen beveiliging en geneeskundige zorg. Hetzelfde geldt voor de verkeersmaatregelen. Er zijn ook bureaus die je kunt inhuren om een veiligheidsplan op te stellen. Het scheelt je tijd en energie als je eenmaal de basis van je plan goed op orde hebt. Als je vaker hetzelfde evenement organiseert is het een kwestie van het plan doorlopen of alles wat er nog in staat actueel is en of het volledig is. Investeer daarom in een goede basis en werk van daaruit verder. En natuurlijk willen ook de gemeenten en hulpdiensten met je meedenken.

Hoe maak je een veiligheidsplan?

Er zijn een aantal vaste onderdelen die in een een veiligheidsplan moeten staan een aantal zaken die afhankelijk zijn van het evenement. 

Wat er in een veiligheidsplan hoort en hoe je dat doet lees je hieronder.
Een format voor een veiligheidsplan vind je onderaan deze pagina.

Vaste onderdelen

Organisatieprofiel

Organisatie

Evenementprofiel

Finish marathon

Uitwerking risico's en maatregelen

Waarschuwingsbord slecht weer

Optionele onderdelen

Toezicht en beveiliging

Beveiliging

Geneeskundige zorg

EHBO post

Brandveiligheid

Nooduitgang

Verkeersveiligheid en bereikbaarheid

Beveiliging

Facilitair, Hygiene & Logistiek

Bord toiletten