Verkeerstekening

Bij een evenement waar verkeersmaatregelen getroffen worden, is een verkeerstekening onderdeel van de vergunningaanvraag.

Een goede verkeerstekening is goed leesbaar en geeft weer wat er op het gebied van verkeer geregeld wordt. Denk hierbij aan:

  • De getroffen verkeersmaatregelen zoals verkeersborden en afzettingen;
  • Omleidingsroutes;
  • Aantal en posities van de verkeersregelaars.

Toegankelijkheid hulpdiensten

De toegankelijkheid tot het evenement voor de hulpdiensten is cruciaal. Informatie over hoe dit geborgd is, hoort ook bij de vergunningaanvraag. De volgende informatie moet hiervoor aangeleverd worden:

  • De calamiteitenroutes weergeven op een tekening. Indien er meerdere routes zijn moeten deze genummerd worden, zodat bij een calamiteit gecommuniceerd kan worden welke route het meest geschikt is;
  • De bereikbaarheid van de EHBO-post op de tekening zichtbaar maken. Hierbij moet er rekening mee worden gehouden dat een ambulancevoertuig ook met snelheid van het terrein weg moeten kunnen rijden en dat er een draaimogelijkheid voor voertuigen op het terrein aanwezig is;
  • Hoe de opvang van hulpdiensten door de organisatie geregeld is.¬†