Geneeskundige zorg

Neem in dit hoofdstuk een beschrijving op van de geneeskundige zorg op je evenement. Wat er beschreven moet worden staat in de Veldnorm Evenementenzorg op pagina 58. Zie voor meer informatie de themapagina Geneeskundige zorg of bekijk de volledige Veldnorm Evenementenzorg.

Wanneer neem je het hoofdstuk Geneeskundige zorg op in je veiligheidsplan?

Zet je geneeskundige zorg in op je evenement? Dan beschrijf je in dit hoofdstuk wat je aan zorg inzet. 

Wat hoort er in het hoofdstuk Geneeskundige zorg?

In de landelijke Veldnorm Evenementenzorg staat op pagina 58 beschreven welke informatie hierover in het veiligheidsplan opgenomen moet worden. Samengevat gaat het om de volgende punten:

  • Naam van de zorgorganisatie;
  • Contactgegevens van de zorgorganisatie;
  • Een overzicht van de zorgvragen en risico's die je op je evenement verwacht;
  • Het aantal ingezette zorgverleners gespecificeerd naar zorgniveau;
  • Locatie van de EHBO-post en/of medische post;
  • Inzet van mobiele teams;
  • Aanwezigheid en locatie van AED (‘s);
  • Taakomschrijving zorgverleners;
  • Inzet zorgverleners (planning);
  • Registratie van zorgcontacten.

Meer over de inzet van Geneeskundige Zorg op je evenement weten? Kijk dan op de gelijknamige themapagina.