Van aanvraag tot evenement

Een evenementenvergunning vraag je aan bij de gemeente waar het evenement plaatsvindt. Voordat de gemeente de vergunning afgeeft, zijn er een aantal stappen die doorlopen moeten worden. Een overzicht van deze stappen vind je bij het gedeelte 'Het evenementenproces uitgelegd'.

De meeste regels voor evenementen zijn in Twente gelijk maar toch zijn er ook verschillen tussen de gemeenten. Kijk daarom goed op de website van de gemeente welke specifieke regels er gelden. Onder de kop 'Gemeenten regio Twente' vind je een overzicht van de gemeentelijke websites. 

Proces

Het evenementenproces uitgelegd

Aanvraag indienen

De organisator dient een aanvraag voor een evenementenvergunning in bij de gemeente.
Lees meer
1.

Aanvraag in behandeling nemen

De gemeente neemt de aanvraag in behandeling.
Lees meer
2.

Risicoclassificatie uitvoeren

De gemeente voert de risicoclassificatie uit om te bepalen of het een A, B of C evenement betreft. Dit is nodig om te vervolgstappen te bepalen.
Lees meer
3.

Advies vragen

Indien nodig vraag de gemeente advies aan de hulpdiensten of andere partijen.
Lees meer
4.

Informatie geven

De organisator geeft de informatie die nodig is voor de gemeente en hulpdiensten om de aanvraag te kunnen beoordelen.
Lees meer
5.

Advies geven

Als de informatie duidelijk is wordt er een advies opgesteld en verstuurd naar de vergunningverlener van de gemeente.
Lees meer
6.

Verlenen van de vergunning

De gemeente verleent de vergunning.
Lees meer
7.

Het evenement

Dat waar het allemaal om te doen is: het evenement vindt plaats.
Lees meer
8.

Evalueren

Na het evenement vindt er een evaluatie plaats. Waar kunnen we van leren?
Lees meer
9.

Het evenementenproces in beeld