Overzichtstekening

Bij iedere aanvraag hoort een overzichtstekening (ook wel situatietekening) waaruit duidelijk blijkt op welke locatie het evenement georganiseerd wordt en hoe het terrein ingericht is. 

Een goede overzichtstekening is:

  • Op schaal; 
  • Goed leesbaar.

Onderdelen

Een goede overzichtstekening bevat de volgende onderdelen:

  • Datum en versienummer.
  • Noordpijl.
  • Legenda.
  • De locatie van eventuele tent(en), tribunes en podia.
  • Locatie(s) van objecten zoals: aggregaten, lichtmasten en/of openbare verlichting, vluchtwegaanduiding, (nood)uitgang(en) van afgesloten terrein, heaters, brandstofopslag, bak- en braadinrichtingen, voertuigen, kramen, attracties, EHBO-posten, sanitaire voorzieningen.
  • De calamiteitenroute, aanrijroutes, de omgeving zoals (afgesloten) wegen, eenrichtingsverkeer, sloten, brandkranen, hekwerken, vrij te houden opstelplaats taxi's, parkeerterrein, doorsteekpunten in geval van routes voor hulpdiensten en overnamepunten voor hulpdiensten.
  • Profiel van het terrein zoals bomen, bosschage, sloten enz.. 
  • Vloeroppervlakte en maximaal aantal toe te laten personen.