Tekeningen

Een goede tekening geeft een volledig beeld van de inrichting en omgeving van het evenemententerrein. Op basis hiervan kunnen mogelijke risico's gesignaleerd worden, waardoor hierop (tijdig) geanticipeerd kan worden. 

Drie type tekeningen:

  • Overzichtstekeningen
  • Inrichtingstekeningen
  • Verkeerstekeningen
Overzichtstekening

Overzichtstekening

Inrichting tent

Inrichtingstekening

Verkeersborden

Verkeerstekening