Aanvraag in behandeling

De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en bekijkt of de aanvraag op tijd is ingediend en volledig is. Als de aanvraag niet volledig is, wordt aan de organisator gevraagd de aanvraag aan te vullen.