Advies geven

Advies vanuit de hulpdiensten wordt meestal gegeven op verzoek van de gemeente. In sommige gevallen geven de hulpdiensten ongevraagd advies.

De hulpdiensten adviseren over dat wat de veiligheid en/of gezondheid raakt en wat nog niet of onvoldoende door jou als organisatie geregeld is. Bijvoorbeeld een nooduitgang te weinig of een te laag niveau van zorgverleners. Een advies moet altijd goed onderbouwd zijn en risicogericht. Daar waar nog een (te groot) risico is wordt geadviseerd om aanvullende maatregelen te treffen.

Basis voor het advies vormt het veiligheidsplan inclusief bijlagen zoals bijvoorbeeld het verkeersplan en tekeningen. Hierdoor krijgen de adviseurs van de hulpdiensten een goed beeld van je evenement, de risico's en de door jou getroffen maatregelen. Hoe duidelijker het veiligheidsplan hoe gerichter de hulpdiensten kunnen adviseren. Vandaar het belang van een goede vergunningaanvraag.

De gemeente is niet verplicht het advies van de hulpdiensten over te nemen. De gemeente bepaald uiteindelijk de vergunningsvoorschriften. In de meeste gevallen neemt de gemeente echter wel het advies over.