Vergunningverlening

Als de gemeente alle informatie en adviezen heeft verzameld en er geen redenen zijn om de vergunning niet te verlenen kan de vergunning opgesteld worden en afgegeven worden aan de organisator. Belanghebbenden hebben zes weken de tijd om bezwaar te maken tegen een vergunning. Als er bezwaar ingediend wordt met een verzoek om een voorlopige voorziening bestaat de kans dat het evenement niet door kan gaan.