Risicoclassificatie

Risicoprofiel

De gemeente voert de risicoclassificatie uit. De uitkomst helpt de gemeente om te bepalen welke vervolgstappen nodig zijn om tot een vergunning te komen. 

Wellicht heb je al eens van de termen A, B of C evenementen gehoord. Alle vergunningsplichtige evenementen worden aan de hand van een risicoscan door de gemeente geclassificeerd. Landelijk is voorgesteld om hiervoor de categorieën A, B en C te gebruiken.

  • Een klasse A evenement staat voor een regulier evenement zonder noemenswaardige risico's. Ze vragen niet of nauwelijks inzet van hulpdiensten. 
  • Een klasse B evenement staat voor een aandachtsevenement met mogelijke risico's. Om de veiligheid te kunnen borgen, zijn nadere regels noodzakelijk. 
  • Een klasse C evenement staat voor een risico-evenement. 

Deze classificatie helpt gemeenten om te bepalen welke behandelaanpak nodig is om tot een vergunning te komen. Bij A evenementen is het proces vrij eenvoudig, vaak hoeven de hulpdiensten geen advies te geven en kan er relatief snel een vergunning worden afgegeven. Vandaar ook dat een aantal gemeenten voor klasse A evenementen een kortere indieningstermijn hebben. Bij B evenementen is vaak wel een advies nodig van bijvoorbeeld de brandweer, politie en/of de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio). Bij C evenementen wordt vanuit Veiligheidsregio Twente een gezamenlijk advies van de drie hulpdiensten opgesteld. Er wordt altijd een overleg gehouden met alle hulpdiensten, gemeenten en organisator om informatie uit te wisselen.

De risicoclassificatie is verdeeld in drie profielen: het activiteitenprofiel, het ruimtelijk profiel en het publieksprofiel.

Het activiteitenprofiel gaat over het soort evenement en of er activiteiten plaatsvinden die risico’s met zich mee kunnen brengen. Zo kan bijvoorbeeld het bereiden van voedsel in een snackwagen met een gasinstallatie een brandrisico met zich mee brengen.

Het ruimtelijk profiel gaat over de locatie waar het evenement plaatsvindt. Een evenement in een binnenstad met veel nauwe steegjes kan een risico zijn voor de bereikbaarheid voor hulpdiensten. En een evenement bij het water kan een risico zijn voor kinderen. Ook wordt hierbij de link gelegd of de periode waarin het evenement plaatsvindt een risico kan zij met betrekking tot het weer. Bijvoorbeeld tenten die in een weiland staan.

Het publieksprofiel gaat over het publiek wat op het evenement afkomt. Hoeveel mensen worden er verwacht en zijn er wellicht ook deelnemers? Maar ook het type publiek en de leeftijd worden hierin meegenomen.