Lees voor

Water

  Als onderdeel van het evenement

  Tijdens evenementen kunnen er activiteiten op en in het water plaatsvinden. Je kunt hierbij denken aan een Nieuwjaarsduik, zwemtochten in kanalen of survival evenementen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van zwembaden of natuurwater. Er zijn hygiënemaatregelen beschreven om zoveel mogelijk te voorkomen dat door gebruik te maken van tijdelijke (zwem)watervoorzieningen gezondheidsklachten optreden: ‘Hygiënerichtlijnen (tijdelijke) zwemwatervoorzieningen bij evenementen’.

  T.b.v. eventuele wateroppervlakteredding is bij activiteiten op het water toezicht gewenst van de reddingsbrigade (of een ander gekwalificeerd bedrijf of instelling). Zij moeten over faciliteiten waarmee een te water geraakt persoon gered kan worden.

  Niet als onderdeel van het evenement

  Je kan ook te maken krijgen met water wat niet bedoeld is als onderdeel van het evenement, maar wat wel op het evenemententerrein ligt, zoals bijvoorbeeld een vijver. Neem dan maatregelen om te voorkomen dat personen in het water terechtkomen. Denk aan: toezicht op het water, waarschuwingsborden en/of het fysiek afzetten van water.

  Oppervlaktewater

  • Maak zoveel mogelijk gebruik van officieel aangewezen zwemwaterlocaties, omdat daar de waterkwaliteit en de fysieke veiligheid in de gaten wordt gehouden. Zwemadvies en een profiel kunt u zien op: www.zwemwater.nl.
  • Daar waar men tijdelijk water in sloten of havens gebruikt dient de organisator te onderzoeken of de kwaliteit van het water voldoende is. Denk tijdig aan alternatieven voor als blijkt dat de kwaliteit van het water onvoldoende is.
  • Maak bij zichtbare of vastgesteld vervuiling van het water geen gebruik van het water of wijs het publiek op de mogelijke gezondheidsrisico’s.

  Meer informatie is hieronder te vinden.

  • Voor informatie over zwemwater klik hier.
  • Voor informatie over zwemwater en blauwalgen klik hier.
  • Voor informatie over zwemmen in open water klik hier.

  Alcohol en drugs

  Houd bij water op het terrein extra rekening met mensen die onder invloed van alcohol en/of drugs het water in willen of die zich dichtbij het water bevinden, zie de richtlijnen in de folder: ‘Geneeskundige richtlijnen alcohol- en drugsgebruik bij evenementen’.

  Informatie over water als in drinken, vind je onder het thema ‘Eten en drinken’.

   

   

  Terug naar boven

  Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten.

  Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.