Vuurwerk en special effects

Vuurwerk en special effects zijn bijna niet meer weg te denken bij de (grotere) evenementen. Toch zijn er een aantal zaken waar je als organisator rekening mee dient te houden. Belangrijk is dat je een betrouwbare partij het vuurwerk en special effects laat verzorgen die vooraf heeft nagedacht over de risico's en de maatregelen om deze risico's te beperken. Vraag altijd om een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), deze kan de leverancier aanleveren. Laat deze RI&E onderdeel uit maken van het veiligheidsplan.

Wil je een vuurwerkshow tijdens of als afsluiting van je evenement, dan moet je hiervoor een ontbrandingstoestemming of ontbrandingsmelding aanvragen bij de Provincie

Als we praten over special effects hebben we het over confetti effecten, vuureffecten en CO2-effecten. Voor special effects geldt geen specifieke wet- en regelgeving. Wel hanteren wij in Twente een aantal richtlijnen, lees hieronder meer hierover. 

Vuurwerk
Algemeen
 • Een RI&E moet op het terrein aanwezig zijn gedurende het evenement. Het gebruik hiervan moet ook worden opgenomen in het veiligheidsplan.
 • De special effects mogen alleen worden opgesteld, bediend en opgeruimd door ervaren en deskundige personen.
 • Alle apparatuur moet genummerd CE/TUF/TNO gecertificeerd zijn.
Confetti/streamers
 • De producten die de lucht in worden geschoten moeten altijd geïmpregneerd zijn (dit kan worden aangetoond door middel van certificaten).
 • De confetti mag niet in of richting vuureffecten worden geschoten.
 • Streamers en/of confetti mogen niet richting publiek worden geschoten.
Vuureffecten
 • Bij toepassing van gas moet er een veiligheidsafstand van minimaal 3 meter tot de vlam zijn (in kubusvorm, dus ook 3 meter hoger dan de maximale hoogte van de vlam).
 • Bij de toepassing van brandbare vloeistof moet er een veiligheidsafstand van minimaal 5 meter tot de vlam zijn (in kubusvorm, dus ook 5 meter hoger dan de maximale hoogte van de vlam).
 • Podiumonderdelen en podiumaankleding moeten brandveilig zijn (impregneren en/of aantonen door middel van certificaten). 
 • Drukhouders moeten tegen omvallen zijn beschermd, direct toegankelijk te zijn voor deskundigen en de ruimte moet doelmatig geventileerd worden. 
CO2-effecten
 • Er moet een veiligheidsafstand van minimaal 3 meter tot het publiek zijn.
 • De CO2 (wolk) mag niet op het publiek worden gericht of richting het publiek gaan.
 • Het is noodzakelijk dat de uitstroom van de machine is vastgezet.
 • De CO2 cilinder moet zijn vastgezet zodat deze niet kan omvallen.