Veilig water

Als onderdeel van het evenement

Tijdens evenementen kunnen er activiteiten op en in het water plaatsvinden. Je kunt hierbij denken aan een Nieuwjaarsduik, zwemtochten in kanalen of survival evenementen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van zwembaden of natuurwater. Er zijn hygiënemaatregelen beschreven om zoveel mogelijk te voorkomen dat door gebruik te maken van tijdelijke (zwem)watervoorzieningen gezondheidsklachten optreden.

Ten behoeve van eventuele wateroppervlakteredding is bij activiteiten op het water toezicht gewenst van de reddingsbrigade (of een ander gekwalificeerd bedrijf of instelling). Zij moeten over faciliteiten beschikken waarmee een te water geraakt persoon gered kan worden. 

Folder ‘Hygiënerichtlijnen (tijdelijke) zwemwatervoorzieningen bij evenementen’

Niet als onderdeel van het evenement

Je kunt ook te maken krijgen met water wat niet bedoeld is als onderdeel van het evenement, maar wat wel op het evenemententerrein ligt, zoals een vijver. Neem in dit geval maatregelen om te voorkomen dat personen in het water terechtkomen. Hierbij kan gedacht worden aan toezicht op het water, waarschuwingsborden en/of het fysiek afzetten van water.

Oppervlaktewater
  • Maak zoveel mogelijk gebruik van officieel aangewezen zwemwaterlocaties omdat daar de waterkwaliteit en de fysieke veiligheid in de gaten wordt gehouden. Zwemadvies is te vinden op de website www.zwemwater.nl.
  • Wanneer je tijdelijk water in sloten of havens gebruikt, moet je als organisator onderzoeken of de kwaliteit van het water voldoende is. Bedenk ook op tijd alternatieven voor als blijkt dat de kwaliteit van het water onvoldoende is.
  • Maak bij zichtbare of vastgesteld vervuiling van het water geen gebruik van het water of wijs het publiek op de mogelijke gezondheidsrisico’s.
Meer informatie

Folder 'Legionellapreventie'