Tenten

Bij tenten is het belangrijk dat de bezoekers er veilig kunnen verblijven en in geval van nood kunnen ontvluchten. Een tent moet binnen drie minuten ontruimd zijn. De constructie van de tent wordt beoordeeld door de gemeente. Het tentboek is een belangrijk document dat bij een tent aanwezig dient te zijn.

Belangrijk is ook het verwarmen van de tent. Dit mag alleen met warme lucht of elektrische verwarmingselementen. Verwarmingsunits met een interne brandstoftank moeten op vijf meter van de tent staan. Houd bij de plaatsing rekening met vluchtroutes. Het toepassen van heaters met gas (zogenaamde ‘paddenstoelen’) is niet toegestaan.

Het plaatsen van een tent en inventaris

Waar moet ik op letten bij het plaatsen van een tent?

Let er op dat:

  • De loopafstand tot de dichtstbijzijnde (nood)uitgang maximaal 30 meter is.
  • De afstand tussen een tent en een ander bouwwerk 5 meter is. Een kleinere afstand is toegestaan mits de tent voor een gevel zonder deuren en/of ramen is geplaatst en maximale oppervlakte 2500 m2 bedraagt.
  • Tuien of constructieonderdelen de vluchtwegen niet belemmeren.
  • In het tentboek windkrachten staan beschreven waarbij de tent nog veilig gebruikt kan worden (verwerk deze ook in het veiligheidsplan en koppel hier je acties aan).
Waar moet ik op letten bij het opstellen van de inventaris?

Inventaris in een tent kan verschillen van stoelen, praattafels tot banken en tribunes. Het is belangrijk duidelijk aan te geven dat er inventaris in een tent aanwezig is en in welke vorm. Voor het berekenen van de capaciteit van een tent is dit een belangrijk onderdeel.

Zo kan het voorkomen dat de aanwezigheid van (losse) praattafels een halvering van de capaciteit tot gevolg heeft. Voeg in geval van een tribune een aparte tekening bij inclusief de capaciteit van de tribune.

Wat belangrijk is:

  • Geef alle inventaris (in schaal) aan op de tekening.
  • Houd rekening met de positie van inventaris ten opzichte van de vluchtwegen.
  • Houd rekening met voldoende ruimte tussen de rijen inventaris.
  • Als de inventaris verankerd is geef dit aan op de tekening.

Meer informatie