Risicovol weer

Evenementen tijdens risicovolle weersomstandigheden kunnen verschillende (gezondheids)risico’s opleveren. Hitte kan bijvoorbeeld zorgen voor uitdroging of een zonnesteek. In erge gevallen kan zelfs een hitteberoerte optreden, dat tot sterfte kan leiden als niet tijdig wordt ingegrepen. En koud weer of neerslag kan bijvoorbeeld voor onderkoeling zorgen. De folder 'Geneeskundige richtlijnen risicovol weer bij evenementen' geeft advies over hoe je je kunt voorbereiden en als het zover is welke maatregelen dan genomen kunnen worden.

Maatregelen

Naast specifieke geneeskundige richtlijnen zijn er ook andere maatregelen die je kunt treffen. Zorg er in ieder geval voor dat je:

 • nadenkt over of het weer voor jou evenement een risico kan zijn. Is dit het geval beschrijf dan het risico en de maatregelen die je treft in het veiligheidsplan.
 • het weer voorafgaande en tijdens het evenement in de gaten houdt. Dit kun je zelf doen als het weer niet veel risico's voor jou evenement kan opleveren, maar je kunt dit ook door een meteo instituut laten doen. Dit kan tegenwoordig voor een relatief klein bedrag en dan heb je een deskundig advies specifiek voor je evenement. 

Bekijk voor meer tips het document risicovol weer.

Folder 'Geneeskundige richtlijnen risicovol weer bij evenementen’

Extreme droogte en natuur

Het is al langere tijd droog in de natuur. De kans is dan ook aanwezig dat een natuurbrand ontstaat. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert, maar vragen ook uw medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken. Evenementen die in de natuur plaatsvinden vragen op dit moment extra aandacht. Meer informatie over het natuurbrandrisico is te vinden op de website www.natuurbrandrisico.nl

Hieronder enkele punten waar je, tijdens Fase 2, als evenementenorganisator rekening mee kunt houden om brand op je evenement te voorkomen. Uiteraard geven deze punten geen garantie dat er geen brand ontstaat.

Het allerbelangrijkste is dat bij een beginnende brand onmiddellijk 112 wordt gebeld. Bel je met 112 geef dan aan waar je je bevindt en benoem dat er een evenement gaande is.

Tijdens de opbouw van het evenement

Tijdens de opbouw van het evenement adviseren wij (extra) brandblussers op het terrein, roken niet toe te staan (of alleen op plekken waar geen brandgevaar is) en de medewerkers moeten geïnstrueerd worden dat natuurbrandrisico fase 2 van kracht is en hier zorgvuldig mee om te gaan. 

Tijdens het evenement
 • De medewerkers/vrijwilligers en bezoekers moeten er op gewezen worden dat er natuurbrandgevaar heerst en dat ze hier zorgvuldig mee om moeten gaan.
 • Op het evenementen terrein moeten emmers met zand staan waar de bezoekers hun sigaretten in uit kunnen drukken.
 • Tussen de foodtrucks en ander bak- en of braadkramen moeten de tussenafstanden van minimaal twee meter worden gehanteerd. Tevens adviseren wij om hier naast de al aanwezige brandblusser een emmer met zand te plaatsen.
 • Onder en rondom de aanwezige barbecues adviseren wij een ruim zandbed aan te laten brengen zodat deze niet direct op een droge en brandbare ondergrond staan. Ook hiervoor geldt dat naast de al aanwezige brandblusser een emmer met zand geplaatst moet worden.
 • In natuurgebieden adviseren wij open vuur niet toe te staan. Denk aan vuurkorven, fakkels en bereiding van voedsel met open vuur.
 • Wat betreft vuurwerk, hierbij moeten extra maatregelen worden getroffen, deze zijn als het goed is opgenomen in de vergunning van de provincie. Advies van de brandweer is extra blusmiddelen en brandwachten die het gebied verkennen tijdens het afsteken van het vuurwerk.
 • Wij adviseren om op het evenementen terrein geen hooi/strobalen toe te staan en ervoor te zorgen dat de aankleding brandvertragend is uitgevoerd.
 • Indien er toch gekookt of gebakken wordt op vaste stoffen adviseren wij dit slechts toe te staan met briketten. Hier moet ten alle tijde een brandblusser en een emmer zand aanwezig zijn.
 • Er moet ook rekening worden gehouden met de omgeving. Dit houdt in geen brandstoffen in de nabijheid (ondergrond beschermen met zand of een betonplaat).
 • Mocht de organisatie in de mogelijkheid zijn om voorafgaand aan het evenement de ondergrond te besproeien (middels bijvoorbeeld een giertank) dan zou dat een mooie aanvulling zijn op bovenstaande.