Overnachten op een evenement

Overnachten in niet-logies gebouwen

Voor het overnachten in gebouwen gelden specifieke brandveiligheidsvoorschriften. Je kunt hierbij denken aan een brandmeldinstallatie die slapende personen kan attenderen op brand. Voor gebouwen waar normaliter niet wordt geslapen, zijn dergelijke installaties vaak niet aangebracht. Om personen toch veilig te kunnen laten overnachten kan het zijn dat je toch een en ander moet regelen. Vraag desgewenst bij de gemeente om een vooroverleg om de plannen toe te lichten.

Punten die van belang zijn:

 • Controleer op voorhand de geldende gebruiksvergunning van het pand om te bekijken wat de standaard geldende regels voor het gebruik van het pand zijn.
 • Neem op voorhand contact op met de gebouwbeheerder en bespreek de plannen.
 • Zorg voor voldoende vluchtmogelijkheden en geef deze duidelijk aan.
 • Zorg voor toezicht en slaapwachten (inclusief telefoon).
 • Beschrijf in het veiligheidsplan waar er overnacht wordt en welke maatregelen je treft om de veiligheid van de bezoekers te waarborgen.
Tijdelijk kamperen

Voor het kamperen buiten de reguliere kampeerterreinen gelden er specifieke randvoorwaarden. Reden is dat deze terreinen vaak niet zijn ingericht of soms zelfs niet geschikt zijn als kampeerterrein. Uiteraard geldt ook nu dat veiligheid voor bezoekers geborgd moet zijn. Naast de formele voorschriften moet je ook rekening houden met:

 • Een goede bereikbaarheid van het terrein en de kampeermiddelen.
 • Voorkom brandoverslag:
  • Houd onderling 3 meter vrij tussen standplaatsen (denk aan groepje caravans met vrienden).
  • Een tentenkamp mag niet groter zijn dan 1000 m2.
 • Zorg voor blusmiddelen.
 • Wees alert op eventuele droogte van het gebied terrein i.v.m. het risico op brand.
 • Beschrijf in het veiligheidsplan waar er overnacht wordt en welke maatregelen je treft om de veiligheid van de bezoekers te waarborgen.

Houd er rekening mee dat de brandweer of terreinbeheerder aanvullende eisen kan stellen indien het kamperen plaatsvindt in kwetsbare natuurgebieden waar de kans op natuurbranden mogelijk groter is. Neem desnoods vroegtijdig contact op met betrokken partijen.

Hygiëne

Voor het overnachten bij een evenement zijn richtlijnen opgesteld met betrekking tot bijvoorbeeld toiletvoorzieningen, legionella preventie, schoonmaak, maar ook voor als er gekampeerd wordt op een terrein waar gewoonlijk vee graast.

Folder 'Hygiënerichtlijnen overnachten bij evenementen'