Evenemententerrein

Het evenemententerrein is de locatie waar je evenement gehouden wordt. Een evenemententerrein kan afgesloten zijn (bijvoorbeeld door hekken), maar kan ook open zijn. Om het terrein te gebruiken voor je evenement moet je meestal een evenementenvergunning aanvragen.

Het kan zijn dat je naast een evenementenvergunning ook een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan moet aanvragen. Bijvoorbeeld als je evenement in strijd is met het bestemminsplan dat van toepassing is op de locatie. Het aanvragen van een ontheffing kan via het Omgevingsloket.

Aandachtspunten

Grasveld waar normaal vee graast?

Is het een evenement op een grasveld waar normaal vee graast? Breng het vee minstens twee weken voordat het evenement plaatsvindt ergens anders onder om de kans op besmetting via dierlijke uitwerpselen te verkleinen. Controleer het veld voorafgaand aan het evenement en verwijder nog eventueel aanwezige uitwerpselen.

Groot terrein of een parcours?

Een evenement op een groot terrein of op een parcours kan er voor zorgen dat een bezoeker/deelnemer langer moet wachten op hulpverlening. Afhankelijk van de genomen maatregelen is dit een verzwarende factor voor meer medische inzet.

TIPS bij evenementen op een groot terrein of op een parcours:

 • Denk aan het mobiel inzetten van EHBO-ers (lopend, fiets, motor of auto). Als een deel van de route niet meer gebruikt wordt, kunnen hulpverleners op een andere locatie ingezet worden. Een met de mensen meebewegende mobiele EHBO-post is ook mogelijk.
 • Denk aan meer EHBO-posten verdeeld over de route / het terrein.
 • Denk aan het strategisch neerzetten van de EHBO-ers en de EHBO-posten. Houd rekening met de afstanden, maar ook met waar naar verwachting de meeste hulpverlening nodig is.
 • Denk aan de vindbaarheid van slachtoffers. Denk aan herkenningspunten op het evenemententerrein. Bijvoorbeeld door het nummeren van (EHBO-)posten. Overweeg het gebruik van grid/rasterkaarten en voorzie alle medewerkers en hulpdiensten van dezelfde kaarten.
Veilig vluchten

Veilig kunnen vluchten in geval van een noodsituatie is een belangrijke randvoorwaarde bij het organiseren van een evenement. We onderscheiden het kunnen vluchten vanuit een object, tent of vanaf een openbare ruimte. Een tent moet binnen 3 minuten ontruimd zijn.

Aandachtspunten zijn:

 • Houd rekening met de posities van nooduitgangen (mensen moeten in principe 2 kanten op kunnen vluchten)
 • Vluchtroutes dienen vrij te zijn van obstakels (zowel binnen als buiten)
 • Houd vluchtroutes zichtbaar (verlicht, aanduiding) en logisch.
 • Werk hoogteverschillen (groter dan 21 cm.) weg.
 • Nooddeuren draaien mee met de vluchtrichting.

Zie ook de BGBOP en de NEN-norm voor (brand)veiligheid van tenten.

Bereikbaarheid en bluswater

Zorg ervoor dat het evenemententerrein altijd bereikbaarheid is voor hulpdiensten. Zie voor meer informatie het thema Bereikbaarheid hulpdiensten

Bluswatervoorzieningen zijn voor de brandweer van belang om een incident te kunnen bestrijden. Meestal zijn ondergrondse brandkranen op of rondom het evenemententerrein aanwezig. Open water kan in sommige gevallen ook als bluswatervoorziening worden gebruikt.

Houd er rekening mee dat:

 • Brandkranen bereikbaar en zichtbaar blijven.
 • Rond een brandkraan 1,80 meter wordt vrij gehouden.
 • Aansluitingen voor droge blusleidingen blijven vrij.

Schenk aandacht aan omliggende gebouwen. Bij grote en/of hoge gebouwen (flats, winkelcentra) is de kans groot dat er droge blusleidingen aanwezig zijn.

Zie ook de Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid.