Eten en drinken

Al het eten en drinken waar je bezoekers van voorziet, moeten voldoen aan een goedgekeurde hygiënecode. Als er een (drink)watervoorziening op het evenemententerrein staat, moet deze ook aan meerdere regels voldoen. Beide om te voorkomen dat mensen ziek worden.

Worden er een ongewoon aantal bezoekers en/of medewerkers toch ziek met bijvoorbeeld acute maag- en darmklachten (diarree en/of braken) dan kunt u dit melden aan het Meldpunt Infectieziekten van GGD Twente via 053 487 68 40 (tijdens kantooruren) of 053 487 68 88 (buiten kantooruren).

Drinks

Eten en drinken en brandveiligheid

Tijdens veel evenementen worden er etenswaren bereid. Tegenwoordig zien we regelmatig foodtrucks, omgebouwde busjes of (aanhang)wagens waarin eten wordt bereid. Ook hierbij moet rekening gehouden worden met eventuele risico’s.

Vraag de exploitant die je inhuurt aan te tonen dat zijn installatie veilig is en dat de maatregelen om incidenten te voorkomen en te beperken aanwezig zijn.

Het belangrijkste is dat er bij een incident geen brandoverslag kan plaatsvinden naar de omgeving. Door een veilige afstand te houden tussen de bakkramen en andere objecten kan dit risico worden beperkt. 

Richtlijnen

  • De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een gebouw is minimaal 2 meter. Als er in die kraam of wagen wordt gefrituurd dan moet deze afstand minimaal 5 meter zijn. Als de gevel van het gebouw brandwerend is (minimaal 60 minuten), zonder ramen en deuren dan is bakken en braden tegen de gevel wel toegestaan.
  • De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een andere bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie of een ander bouwsel bedraagt ten minste 2 meter.
  • De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een elektrische installatie waarin wordt gefrituurd, en een andere bakkraam of bakwagen of een ander bouwsel bedraagt ten minste 2 meter.

Meer informatie

In onderstaande folders vind je meer informatie over de geneeskundige en hygiënerichtlijnen bij evenementen: