Drugs

Het gebruik of in bezit hebben van drugs is verboden, dit geldt zowel voor softdrugs als harddrugs. In Nederland hebben we echter een gedoogbeleid wat inhoudt dat bepaalde hoeveelheden (soft)drugs worden gedoogd. In dat kader heeft het Openbaar Ministerie een richtlijn uitgevaardigd waarin het sepot beleid is vastgesteld. Dit beleid gaat over het in eigen gebruik hebben van drugs, niet over de handel in drugs. 

Folder 'Alcohol en drugsgebruik bij evenementen'

Drugshoeveelheden

  • In het veiligheidsplan moet moeten worden opgenomen dat tot 5 gram softdrugs, tot 3 XTC pillen, tot 30 ml vloeibare XTC, tot 1 gram MDMA/amfetamine/cocaïne en tot 10 ml GHB de politie de middelen in beslag neemt, ze vernietigt en een sepot gering feit opmaakt. Dit houdt in dat er altijd overleg is met politie.
  • In geval van hogere hoeveelheden dan bovengenoemde hoeveelheden neemt de politie contact op met Justitie. Voor 5 tot 30 gram softdrugs geldt dat het een overtreding is. Ook bij een combinatie van drugs heeft de politie altijd contact met Justitie.
  • Bij minderjarigen heeft de politie altijd contact met Justitie. Voor beveiliging cq. de organisatie houdt dit in dat er bij het aantreffen van drugs bij minderjarigen, ongeacht de hoeveelheid dan wel of het softdrugs of harddrugs betreft er altijd contact is met politie.

Bij evenementen kan de gemeente in overleg met het Openbaar Ministerie en politie afwijken van het sepotbeleid. Afhankelijk van het evenement (bijvoorbeeld bij een hardcore feest) kunnen zij besluiten om een zero tolerance beleid te hanteren. Dit houdt in dat geen enkele hoeveelheid soft- en harddrugs worden toegelaten op het evenement en men bij overtreding wordt aangehouden en verbaliseerd. 

Drugskluis

Voor evenementen waarbij de verwachting is dat er drugs aanwezig is, kan de politie adviseren om een drugskluis op het terrein aanwezig te hebben. Vaak kan een beveiligingsorganisatie aan een dergelijke kluis komen. Bij gebruik van een drugskluis geldt het volgende:

  • Aangetroffen drugs (eigen gebruik hoeveelheden) bij bezoekers aan het evenement, kunnen in de kluis afgestort worden.
  • Aan het einde van het evenement, wordt de kluis door de Hoofd Officier van Justitie en de veiligheidscoördinator van het evenement op het bureau geopend en van de totale inhoud wordt een Kennisgeving van Inbeslagname opgemaakt.
  • De Hoofd Officier van Justitie geeft aan dat de drugs vernietigd (onttrokken aan het verkeer) kan worden en dat er geen proces-verbaal wordt opgemaakt.
  • De drugs met een kopie van de Kennisgeving van Inbeslagname, wordt onder toezicht van de Hoofd Officier van Justitie terug in de kluis gedaan en het geheel wordt overgebracht naar het regionaal beslaghuis ter opslag en vernietiging.