Crowd management

Tijdens grote evenementen is crowd management van groot belang. Crowd management richt zich er op grote groepen mensen in goede banen te leiden en de orde te handhaven. Goed crowd management voorkomt gevaarlijke situaties waarbij er te veel mensen op één plek staan. 

Veiligheidsplan

Indien van toepassing op jouw evenement, neem in het veiligheidsplan een beschrijving op van de crowd management maatregelen. Hoeveel mensen kunnen er maximaal gelijktijdig aanwezig zijn? Hoe voorkom je dat het te druk wordt? Hoe zorg je voor een gelijkmatige in- en uitstroom? Denk hierbij onder andere aan het aantal entreepoortjes, eventuele ticketscan, etcetera. 

Capaciteitsanalyse

Om de veiligheid op een evenement te kunnen waarborgen, is het nodig om te weten wanneer de grenzen van de publiekscapaciteit worden bereikt. Met de publiekscapaciteit van een evenement wordt gedoeld op het maximale aantal mensen dat zich veilig op evenementlocatie kan bevinden.