Lees voor

Bezoekers

  Algemeen

  Het aantal en ‘type’ bezoeker weegt mee in de risico’s die er bij een evenement komen kijken. Alleen al het principe ‘hoe meer bezoekers hoe groter de kans dat er iets gebeurt’ speelt. Daarvoor maakt het niet uit wat het voor een soort evenement is. Het ‘type’ bezoekers maakt met name uit bij minder zelfredzamen.

  Onder andere voor de inzet van geneeskundige hulpverleners wordt het bezoekersaantal meegewogen. Zie hiervoor het ‘Algemeen advies publieke gezondheid bij evenementen’ van de GHOR en GGD.

  Ook de inzet van beveiliging kan afhankelijk zijn van het 'type' bezoekers.

  Als er veel bezoekers tegelijkertijd verwacht worden op een kleine ruimte kan verdrukking en (vervolgens) paniek in menigte een risico vormen. Hieronder vind je enkele tips waar je dan rekening mee kan houden:

  • Houd de publieksdichtheid beperkt. Motiveer de bezoekers zich te verspreiden.
  • Denk aan eventuele informatievoorzieningen richting het publiek/deelnemers, vooraf en tijdens het evenement.
  • Neem verdrukking en paniek in menigte op als scenario in je veiligheidsplan.

  Capaciteitsberekening

  Wil je weten hoe je een capaciteitsberekening kunt maken om te bepalen hoeveel mensen er in de tent mogen? Klik hier.

   

  Terug naar boven

  Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten.

  Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.