Bereikbaarheid hulpdiensten

De bereikbaarheid van het evenemententerrein is van groot belang voor de hulpdiensten om in geval van een incident op te kunnen treden. Als de bereikbaarheid van het evenement niet geborgd is, kan de incidentbestrijding moeizaam op gang komen waardoor de kans op escalatie (bijvoorbeeld branduitbreiding) groot is.

Onderstaande praktische handvaten kunnen helpen:

  • De minimale doorrijbreedte voor hulpdiensten is 3,5 meter.
  • De minimale vrije doorrijhoogte voor hulpdiensten is 4,2 meter.
  • Vang hulpdiensten op als ze het terrein benaderen.
  • Houd voldoende ruimte in de bochten voor brandweervoertuigen, let daarbij ook op luifels of andere obstakels.
  • Leg rijplaten neer wanneer er sprake is van een zachte ondergrond zodat de voertuigen zich niet vastrijden.
  • Als een straat moet worden geblokkeerd, gebeurt dit in overleg (voorkomen is beter).
  • Objecten zijn tot minimaal 40 meter benaderbaar voor brandweervoertuigen.
  • Afsluitingen moet snel weggehaald kunnen worden of er moet iemand (hekbewaarder) bij staan.
  • Uitgangen en nooduitgangen van winkels, cafés en dergelijke moeten vrij blijven.

Kijk hierbij goed naar de omgeving en het gebied en leef je hierbij in in de situatie en het scenario, bijvoorbeeld een brand op het evenement.

Meer informatie

Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid

Politie ambulance