Verkeer

Je evenement kan invloed hebben op het verkeer. Misschien wil je een weg afsluiten of ga je verkeersregelaars inzetten. Er zijn een aantal zaken waar je rekening mee moet houden als het gaat om verkeer. Hieronder lees je er meer over.

Kijk ook eens op de website van de Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL).

Mag je wegen afsluiten?

Wanneer er straten en/of wegen moeten worden afgesloten dan heb je hiervoor toestemming nodig van de wegbeheerder. Dit kan de gemeente zijn, maar ook de provincie. Sommige gemeenten nemen een verkeersbesluit om wegen te kunnen afsluiten. 

Als je ten behoeve van je evenement een provinciale weg af wilt sluiten dan heb je naast een evenementenvergunning van de gemeente ook een ontheffing van de provincie nodig. Voor een evenement in Overijssel kun je dat via het loket van de provincie aanvragen.

Welke type verkeersregelaars zijn er?

De wet maakt onderscheid in twee typen verkeersregelaars die je bij evenementen tegen kan komen:

  • Verkeersregelaar met verkeer regelende taken voortvloeiend uit zijn/haar beroep.
  • Evenementenregelaar voor 1 jaar.

Beroepsverkeersregelaar
Hierbij kan je denken aan weginspecteurs van Rijkswaterstaat. Maar ook medewerkers groenvoorziening en medewerkers van wegenbouwbedrijven die specifiek verkeer regelende taken in hun pakket hebben kunnen hiertoe opgeleid worden, evenals medewerkers van bedrijven waarvan men beroepsverkeersregelaars kan inhuren. Ook personeel van bedrijven die eigen personeel inzetten voor het geven van aanwijzingen aan weggebruikers valt onder deze categorie. Bijzonder kenmerk van deze verkeersregelaars is dat je ze overal kan inzetten, in tegenstelling tot de evenementenregelaars.

Zij moeten echter wel voor het evenement aangesteld worden en kunnen niet alleen met de beroepspas als verkeersregelaar bij evenementen optreden.

Evenementenverkeersregelaar
De  evenementen verkeersregelaar kan worden ingezet bij meerdere evenementen (bijvoorbeeld bij wielerrondes of hardloopwedstrijden). Na het volgens van een e-learning instructie krijgt men een certificaat. Met dat certificaat kan men bij de wegbeheerder aantonen dat de e-learning gehaald is. De wegbeheerder zorgt voor een aanstelling voor maximaal een (1) jaar. Dan hoef je dus niet voor ieder evenement opnieuw een aanstelling te regelen in die gemeente. Als een evenementenverkeersregelaar ingezet wil worden bij een andere gemeente dan moet de evenementverkeersregelaar daar het certificaat tonen en kan ook voor die gemeente een aanstelling afgegeven worden.

Welke type verkeersregelaar heb je nodig?

De evenementenregelaars hebben vaak vanuit hun beperkte opleiding geen ervaring in het omgaan met verkeer. Het is ook geen eis om zelf in het bezit van een rijbewijs te zijn zodat ze vaak ook niet weten wat ze wel en niet van een bestuurder kunnen verwachten. Zet ze dan ook alleen in op posities waarvoor zij bevoegd zijn. Hiermee kan worden voorkomen dat zij buiten hun beperkte kennis van verkeerregelende taken opereren.

Weet je niet precies voor welke taken en posities een verkeersregelaar moet worden ingezet, houd er dan rekening mee dat er met evenementenregelaars weinig tot geen flexibiliteit mogelijk is. In dergelijke gevallen kan namelijk niet op voorhand in de aanstelling worden vastgelegd op welke taken en posities de werkzaamheden worden uitgevoerd. Ook mogen evenementenregelaars niet zomaar op elk wegtype het verkeer regelen; vaak worden deze op provinciale wegen ingezet terwijl dit niet is toegestaan. Daarnaast mogen evenementenregelaars niet ingezet worden bij situaties waarin slecht zicht is; bij onvoldoende straatverlichting of bijvoorbeeld bij mist is het niet toegestaan evenementenregelaars in te zetten.

Hoe word je (evenementen)verkeersregelaar?

Evenementenverkeersregelaar wordt je door middel van een E-learning via de Stichting Verkeersregelaars Nederland. 

De beroepsverkeersregelaars volgen een opleiding met een theorie- en praktijk gedeelte. Kijk voor meer informatie op www.verkeersregelaarsexamen.nl (SVNL).

Je kunt ook beroepsregelaars via een verkeersbureau inhuren. Deze personen moeten dan wel, in verband met de verzekering, het verkeer regelen uit naam van het verkeersbureau en specifiek voor het evenement.