Verkeersveiligheid en bereikbaarheid

Neem in dit hoofdstuk op hoe je de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid voor de hulpdiensten geborgd hebt.
Meer weten over verkeer en bereikbaarheid? Bekijk dan de themapagina's Verkeer en Bereikbaarheid hulpdiensten.

Wanneer neem je hoofdstuk Verkeersveiligheid & Bereikbaarheid op in je veiligheidsplan?

Ga je wegen afsluiten? Zet je verkeersregelaars in? Of misschien tref je wel andere verkeersmaatregelen. Dan willen de gemeente en politie hier graag meer over weten en wordt er gevraagd om een verkeersplan.

Wat hoort er in het hoofdstuk Verkeersveiligheid en bereikbaarheid?

Een verkeersplan bevat vaak aardig wat informatie. Om dit overzichtelijk en makkelijk vindbaar te houden raden we aan dit als aparte bijlage bij het veiligheidsplan op te nemen. In het hoofdstuk Verkeersveiligheid en bereikbaarheid zelf benoem je kort welke verkeersmaatregelen je hebt getroffen en hoe je de bereikbaarheid voor de hulpdiensten hebt geborgd. Voor de details verwijs je naar het separate verkeersplan.

Verkeersplan

In het separate verkeersplan horen minimaal de volgende onderdelen terug te komen.

Kengetallen bezoekers

Hoeveel mensen worden er ongeveer verwacht met welk vervoersmiddel (fiets, auto, taxi, pendelbus, trein, touringcars)?

Afhankelijk van het type vervoersmiddel wat verwacht wordt kun je hier nadere informatie over geven.

Fietsenstalling en parkeren
 • Benoem de locatie(s) van de fietsenstalling en parkeermogelijkheden (en geef deze ook weer op de tekening).
 • Hoeveelheid fietsenstalling en parkeerplekken.
 • Is er betaald of gratis parkeren?
 • Is er een Kiss & Ride voorziening?
Verkeersmaatregelen

Welke verkeersmaatregelen worden er getroffen? Voorbeeld van verkeersmaatregelen zijn:

 • Wegafsluitingen
 • Omleidingsroutes
 • Snelheidsbeperkingen
 • Inzet verkeersregelaars (benoem het type verkeersregelaar: beroeps of evenementen verkeersregelaar, waar (organisatie) de verkeersregelaars vandaan komen en de contactpersoon)

Geef de verkeersmaatregelen weer op de verkeerstekening.

Bewegwijzering

Voor het instellen van bepaalde verkeersmaatregelen zijn verkeersborden nodig. Geef aan:

 • Welke verkeersborden worden gebruikt;
 • Door wie worden de verkeersborden geleverd en geplaatst.

Geef de verkeersborden weer op verkeerstekening.

Bereikbaarheid hulpdiensten

Ten aanzien van de bereikbaarheid voor hulpdiensten wordt aangeraden onderstaande vragen te beantwoorden.

 • Op welke wijze is de bereikbaarheid voor hulpdiensten geborgd?
 • Zijn er calamiteitenroutes aanwezig of zijn alle wegen toegankelijk voor hulpdiensten?
 • Indien er calamiteitenroutes zijn, staan deze weergeven op borden?
 • Wie zorgt er voor dat wegen toegankelijk zijn en blijven voor hulpdiensten?
 • Worden gealarmeerde hulpdiensten opgevangen en zo ja door wie?

Verwijs hierbij ook naar de overzichtstekening.