Lees voor

Tekeningen

  Overzichtstekening

  Een overzichtstekening geeft een beeld van (de inrichting van) het evenemententerrein. Alle objecten (bijv. kassa's of eetkramen) die je gaat plaatsen, brandblussers, EHBO-post, calamiteitenroute zet je hier op. Deze tekening is belangrijk voor de gemeente en hulpdiensten om eventuele risico's te kunnen signaleren en om te weten waar ze naar toe moeten als er wat misgaat. Hieronder vind je een overzicht met alle punten waar een goede overzichtstekening aan moet voldoen.

  Een overzichtstekening is een:

  Op schaal gemaakte situatietekening van de locatie waarop het evenement plaatsvindt, met daarop (indien van toepassing):

  • De locatie waar diverse activiteiten plaatsvinden.
  • De locatie van de tent(en).
  • De calamiteitenroute, aanrijroutes, de omgeving zoals (afgesloten) wegen, eenrichtingsverkeer, locatie van de verkeersregelaars, sloten, brandkranen, hekwerken, vrij te houden opstelplaats taxi’s, parkeerterrein, doorsteekpunten in geval van routes voor hulpdiensten en overnamepunten voor hulpdiensten.
  • Locatie(s) van: aggregaten, lichtmasten en/of openbare verlichting, vluchtwegaanduiding, (nood)uitgang(en) van afgesloten terrein, heaters, brandstofopslag, bak- en braadinrichtingen, voertuigen, kramen, attracties, EHBO-posten, sanitaire voorzieningen.

  TIP: bekijk deze voorbeeldtekening om een beeld te krijgen van een duidelijke overzichtstekening.

  Tenttekening

  Wil je weten waar een goede tekening aan moet voldoen? Hieronder vind je een handige checklist.

  Zorg er voor dat onderstaande duidelijk op de tekening vermeld staat. Zorg ook voor een goede legenda.

  • stoelen, banken, tafels, statafels, tribunes, podiums, FOH (Front of House), afscheidingen (hekken en/of stage barriers), toiletten, garderobe, kassa, tappunten incl. bierboom;
  • aantal en maatgeving van in punt a. genoemde inventaris in de tekening of legenda noteren;
  • maatgeving van de ruimte(n) en/of tent(en) aangeven;
  • bij verschillende opstellingen van de inventaris, dient u per opstelling een aparte tekening in te dienen;
  • blusmiddelen met daarbij aangegeven type en gewicht/hoeveelheid van de blusstof:
  • draairichting en openingshoek (90º–180º) van deuren van de nooduitgangen;
  • aangeven op welke wijze deuren van nooduitgangen geopend kunnen worden bv. panieksluiting(P), draaiknop(K), schuif(S) of hendel(H); (een afgesloten deur in vluchtwegen is niet toegestaan)
  • vrije doorgangsbreedte van de (nood)uitgangen in cm;
  • vluchtwegaanduiding / transparantverlichtingsarmaturen;
  • vrije doorgangsbreedte van gangpaden en vluchtwegen in cm;
  • noodverlichting per ruimte;
  • maximale aantal toe te laten personen per ruimte/tent

  TIP: bekijk deze voorbeeldtekening om een beeld te krijgen van een duidelijke tenttekening.

  Wil je weten hoe je een capaciteitsberekening kunt maken om te bepalen hoeveel mensen er in de tent mogen? Klik hier.

  Terug naar boven

  Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten.

  Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.