Lees voor

Minder zelfredzamen

  Het organiseren van een evenement met (veel) kinderen, ouderen, minder validen of zieken (minder zelfredzamen) brengt vaak extra risico’s met zich mee. Er zijn dan veel mensen die hulp nodig hebben bij een evacuatie. Mogelijke maatregelen die je dan kan nemen:

  • Zorg voor één op één begeleiding voor de niet zelfredzamen.
  • Indien je geen specifieke kennis hebt van de doelgroep, maak dan gebruik van de kennis van een eventuele overkoepelende organisatie of van gespecialiseerde hulpverleningsinstellingen.
  • Neem evacuatie van de minder zelfredzamen op in een scenario.
  • Als er veel kinderen op je evenement komen: maak afspraken over wat te doen met vermiste kinderen.
  • Bij risicovol weer is het risico op medische problemen bij minder zelfredzamen vaak (nog) groter, zie de richtlijnen in de folder risicovol weer.

  Denk er ook aan dat het maximaal aantal bezoekers op een evenement met mensen in rolstoelen of met rollators lager ligt dan anders.

  Voor een (tijdelijke) kinderopvang en kinderactiviteiten op een evenement is een folder met richtlijnen opgesteld: ‘Hygiënerichtlijnen tijdelijke kinderopvang en -activiteiten bij evenementen’.

  Evenementen met veel kinderen
  Organiseer je een evenement waar de doelgroep voornamelijk bestaat uit kinderen? Denk dan aan het inzetten van EHBO'ers met een aantekening KinderEHBO.

  Terug naar boven

  Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten.

  Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.