Lees voor

Geneeskundige inzet

  Veldnorm Evenementenzorg 

  De Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ) is sinds 1 januari 2022 van kracht. De Veldnorm Evenementenzorg moet duidelijkheid geven over kwaliteit, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en patiëntveiligheid rondom de zorg op evenementen door eerstehulpverleners, zorgprofessionals en zorgorganisaties. 
  De VNEZ beschrijft de randvoorwaarden waar goede evenementenzorg aan moet voldoen. Evenementenzorg omvat alle eerste hulp en medische hulp dat op evenementen kan worden ingezet en het heeft als doel effectieve zorg aan de zorgvrager te verlenen (eventueel in afwachting van reguliere zorgverleners).

  In de folder Evenementenzorgverlening lees je meer over de veldnorm.
  Ook is meer informatie over de Veldnorm Evenementenzorg te vinden op deze website.

  Hieronder vind je een overzicht van de ''oude'' en nieuwe zorgniveaus.

  Basis Eerste Hulp

  Binnen de evenementenzorg kennen we een aantal zorgniveaus. 
  Deze zorgniveaus beschrijven de complexiteit van zorg die kan worden ingezet op evenementen en staan beschreven in de Veldnorm Evenementenzorg. 

  Het zorgniveau Basis Eerste Hulp kan worden ingezet bij evenementen met een laag ingeschat risico, zoals is bepaald in de Landelijke handreiking geneeskundige advisering publieksevenementen (LHGAP).
  Bij het zorgniveau Basis Eerste Hulp is er sprake van de inzet van een eerstehulpverlener. Een eerstehulpverlener is een gediplomeerd of gecertificeerd hulpverlener die niet werkzaam is als beroepsbeoefenaar in de reguliere gezondheidszorg.

  In deze folder wordt ingegaan op het zorgniveau Basis Eerste Hulp.

  Evenementen Eerste Hulp

  Binnen de evenementenzorg kennen we een aantal zorgniveaus. 
  Deze zorgniveaus beschrijven de complexiteit van zorg die kan worden ingezet op evenementen en staan beschreven in de Veldnorm Evenementenzorg. 

  Het zorgniveau Evenementen Eerste Hulp kan, ter aanvulling op het zorgniveau Basis Eerste Hulp, worden ingezet bij evenementen met een middel tot hoog risico, zoals is bepaald in de Landelijke handreiking geneeskundige advisering publieksevenementen.
  Het zorgniveau kenmerkt zich door een uitgebreide aansluiting op de reguliere zorgketen en aanvullende competenties op het gebied van methodisch handelen, samenwerking en communicatie. Er kan daarbij sprake zij van inzet van zorgverleners vanuit meerdere zorgniveaus.

  In deze folder wordt ingegaan op het zorgniveau Evenementen Eerste Hulp.

  Hogere Zorgniveaus

  Binnen de evenementenzorg kennen we een aantal zorgniveaus. Deze zorgniveaus beschrijven de complexiteit van zorg die kan worden ingezet op evenementen en staan beschreven in de Veldnorm Evenementenzorg.

  In deze folder wordt ingegaan op de hogere zorgniveaus, namelijk Basiszorg, Spoedzorg, Specialistische Spoedzorg en Medische zorg.
  Deze zorgniveaus worden doorgaans ingezet bij een evenement met een hoger ingeschat risico waarbij een zorgprofessional wordt ingezet. Hieronder wordt verstaan een zorgverlener die als beroepsbeoefenaar werkzaam is in de individuele gezondheidszorg

  Zorgplan

  Een evenementenzorgorganisatie (EZO) is verantwoordelijk voor het leveren van de juiste zorg tijdens evenementen en faciliteert zijn zorgverleners optimaal om goede zorg te kunnen leveren.|
  Eerstehulpverleners op het zorgniveau Basis Eerste Hulp en/of Evenementen Eerste Hulp worden ingezet door een EZO Eerste Hulp. Zorgprofessionals van het zorgniveau Basiszorg of hoger worden ingezet door een EZO Medisch.
  Meer informatie hierover is te vinden in Hoofdstuk 6 van de Veldnorm Evenementenzorg.

  In een zorgplan worden afspraken rondom evenementenzorg vastgelegd. Dit plan maakt deel uit van het veiligheidsplan van het evenement. Indien evenementenzorgverleners worden ingezet via een EZO Medisch is een zorgplan verplicht.
  Een EZO is, samen met de evenementenorganisator, verantwoordelijk voor het tot stand komen van het zorgplan.

  Meer informatie over een zorgplan is te vinden in paragraaf 8.3 van de Veldnorm Evenementenzorg.

  Meer informatie 

  Vragen over de Veldnorm Evenementenzorg of over de geneeskundige inzet op je evenement? 
  Stel ze aan GHOR Twente via evenementenadvisering@ghortwente.nl  

   

   

  Terug naar boven

  Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten.

  Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.