Lees voor

Geneeskundige inzet

  Richtlijnen aantal Eerstehulpverleners

  Bij een evenement waarbij 1 of meer van onderstaande punten van toepassing zijn, moeten eerstehulpverleners en een (mobiele) eerstehulppost aanwezig zijn:

  • meer dan 1.000 gelijktijdig aanwezige bezoekers en/of deelnemers;
  • sportwedstrijd vanaf circa 200 deelnemers, waarbij het draait om snelheid en/of fysieke inspanning;
  • autosport en/of motorsport;
  • verwacht bovenmatig alcohol- en/of middelengebruik.

  Ondanks dat deze punten niet altijd van toepassing hoeven te zijn, moet je zelf als organisator altijd de inschatting te maken of het evenement risico's met zich meebrengt die aanwezigheid van hulpverleners en/of een EHBO‑post gewenst maken.

  Bij kleine evenementen kan als richtlijn voor het aantal in te zetten EHBO-ers het volgende aangehouden worden:

  • per 1.000 gelijktijdig aanwezige personen dient 1 EHBO-er ingezet te worden, met een minimum van 2.

  TIP: denk eventueel tijdens de op- en afbouw van het evenement ook aan de inzet van EHBO-ers.

  Voorwaarden Eerstehulpverleners

  Met betrekking tot de rol eerstehulpverlener kan onderscheid worden gemaakt tussen 2 verschillende zorgniveaus: Basis Eerste hulp en Evenementen Eerste Hulp.

  Basis Eerste Hulp
  Dit zorgniveau kan worden ingezet bij evenementen met een laag ingeschat risico zoals bepaald in de LHGAP.

  Competenties
  Een lijst met competenties van de Basis Eerste Hulp staan beschreven in bijlage 8.1 van de Veldnorm Evenementenzorg. Klik hier voor de Veldnorm Evenementenzorg.

  Voorwaarden
  De Basis Eerste Hulp moet minsten over een geldig diploma of certificaat Eerste Hulp beschikken dat voldoet aan de competenties zoals deze beschreven zijn in bijlage 8.1 van de Veldnorm Evenementenzorg. Klik hier voor de Veldnorm Evenementenzorg. 

  Evenementen Eerste Hulp
  Dit zorgniveau kan als aanvulling op Basis Eerste Hulp worden ingezet bij evenementen met een middel tot hoog risico zoals bepaald in de LHGAP. Hierbij worden zorgverleners van meerdere zorgniveaus ingezet. Dit zorgniveau kenmerkt zich door een uitgebreide aansluiting op de reguliere zorgketen en aanvullende competenties op het gebied van methodisch handelen, samenwerking en communicatie.

  Competenties
  In de basis moet een Evenementen Eerste Hulp voldoen aan dezelfde competenties als de Basis Eerste Hulp zoals deze zijn beschreven in bijlage 8.1 van de Veldnorm Evenementenzorg.
  Daarnaast moet de Evenementen Eerste Hulp beschikken over de specifieke competenties voor de evenementenzorg:

  • Methodisch handelen in georganiseerd verband (ABCDE);
  • Overdracht volgens een vast systeem (SBAR);
  • Adequaat aansluiten op ketenzorg;
  • Adequate zorgvrager registratie;
  • Rolbewustzijn;
  • Proactieve, anticiperende professionele houding;
  • Werken onder aansturing van inzetcoördinator of zorgprofessional; werkt effectief samen met andere zorgverleners;
  • Inzicht in aspecten van zorgverlening op (grote) evenementen;
  • Adequate communicatie en omgang met communicatiemiddelen;
  • Adequate omgang met publieksdrukte en het voortbewegen in publiek;
  • Adequaat transport van slachtoffers;
  • Inzicht in psychosociale ondersteuning.

  Voorwaarden

  • Tenminste een geldig diploma of certificaat Eerste Hulp dat voldoet aan de competenties Zorgniveau Basis Eerste Hulp, zoals beschreven in bijlage 8.1 van de Veldnorm Evenementenzorg;
  • Door certificaten of eigen scholing aantoonbare extra competenties op het gebied van methodisch handelen, samenwerking en communicatie;
  • Handelingen in categorie 2 worden uitgevoerd na certificering;
  • Een bekwaamheidsverklaring getekend door een MME is noodzakelijk indien er risicovolle handelingen vanaf categorie 3 worden uitgevoerd. Er dient altijd een geldig diploma/certificaat/getuigschrift overlegd te kunnen worden;
  • Risicovolle handelingen van categorie 3 vinden plaats onder directe supervisie van een bekwaam zorgprofessional.

  Aanvullend kunnen binnen dit niveau competenties en/of kennis noodzakelijk zijn bijvoorbeeld wat betreft alcohol en drugs, waterongevallen of snelheidssporten (zie ook bijlage 8.7 van de Veldnorm Evenementenzorg). 

  Voorwaarden EHBO-post

  In tegenstelling tot vroeger toen alleen een EHBO-post tot de mogelijkheden behoorde, zijn er inmiddels verschillende mogelijkheden voor een zorgpost. Zo wordt nu gesproken over een EHBO-ruimte en twee verschillende zorgposten, namelijk een EHBO-post en een Medische post.
  Meer info over de verschillende zorgposten is te vinden in de Folder Veldnorm Evenementenzorg. Zie hier de Folder Veldnorm Evenementenzorg.

  De verschillende zorgposten moeten volgens de nieuwe Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ) voldoen aan diverse voorwaarden. Hieronder is een opsomming van de voorwaarden per zorgpost te vinden.

  Een EHBO-ruimte:

  • De post moet herkenbaar zijn;
  • De ruimte bevindt zich bij voorkeur niet te dicht bij de geluidsinstallatie en/of het podium.
   Goede communicatie tussen zorgverlener en zorgvrager moet mogelijk zijn.
  • De ruimte moet voldoende privacy en beschutting bieden voor de behandeling van zorgvragers.
  • De EHBO-ruimte moet schoon en goed verlicht zijn.
  • Er is bij voorkeur stromend water aanwezig.
  • Er dienen tenminste twee stoelen/zitplaatsen aanwezig te zijn.

  EHBO-post:
  Een EHBO-post is een ruimte die tijdelijk is ingericht voor de behandeling van (kleine) letsels op het niveau van eerste hulp.

  Een EHBO-post:

  • De post moet herkenbaar zijn;
  • De post is bij voorkeur niet te dicht bij de geluidsinstallatie en/of het podium geplaatst. Goede communicatie tussen zorgverlener en zorgvrager moet mogelijk zijn;
  • Een minimale oppervlakte van 3x3 meter of 10m2 wordt aangeraden: uitgangspunt is dat de afmetingen van de post zijn aangepast aan het risicoprofiel;
  • Er moet een stevige gelijkvloerse ondergrond zijn;
  • De EHBO-post moet een schone, ventileerbare ruimte zijn;
  • De post dient ingesteld te zijn op klimatologische omstandigheden, bijvoorbeeld met verwarming, airconditioning of ventilator;
  • De EHBO-post moet goed verlicht zijn en er moet een 220V aansluiting met voldoende capaciteit aanwezig zijn;
  • Tijdens inzet in donkere uren dient er beschikking te zijn over een lichtmast, buitenverlichting of noodverlichting;
  • Er dient zuiver drinkwater aanwezig te zijn;
  • Er moeten bij de zorgpost toiletten aanwezig zijn die ook bereikbaar zijn voor mensen in een rolstoel. Toiletten voor het publiek en voor het personeel moeten in principe gescheiden zijn;
  • Er moet water zijn om de handen te wassen. De handenwasgelegenheid moet voorzien zijn van vloeibare zeep. Afhankelijk van het risicoprofiel dient er ook gekoeld/gespoeld te kunnen worden bij letsels, brandwonden en oververhitting bijvoorbeeld onder een douche;
  • Er dienen tenminste vier stoelen/zitplaatsen aanwezig te zijn;
  • De post moet toegankelijk zijn voor rolstoelen en brancards;
  • De ruimte dient afsluitbaar te zijn, als dit niet mogelijk is dan moet er toezicht zijn.

  Eisen aan tijdelijke faciliteit

  • De post moet voldoende water- en winddicht zijn. De post moet zware weersomstandigheden kunnen weerstaan;
  • Er moet een veilige elektrische voorziening zijn. Deze voorziening moet voldoende elektriciteit bieden voor alle medische en non-medische apparatuur.

  Inrichting van de EHBO-post

  • (verband)materialen aangepast aan het risicoprofiel;
  • Automatische externe defibrillator (eventueel in directe nabijheid);
  • Fleecedekens, wollen dekens of reddingsdekens;
  • Hygiëne middelen;
  • Materialen om te koelen;
  • Brancard, rolstoel, tafel, stoelen;
  • Communicatiemiddelen, zoals een portofoon of telefoon;
  • Plattegrond van het evenemententerrein;
  • Brandblusser(s), eventueel blusdeken;
  • Eventueel catering, waterkoker en koffiezetapparaat.

  Medische post:
  Een medische post is een ruimte die is ingericht voor opvang en behandeling van het aantal te verwachten zorgvragers. De zorgpost dient de beschikking te hebben over materialen die interventies mogelijk maken die op grond van het risicoprofiel te verwachten zijn.

  Eisen aan de medische post (vast of tijdelijk):

  • De post moet herkenbaar zijn;
  • De post moet toegankelijk zijn voor rolstoelen en brancards;
  • De post moet een schone, ventileerbare ruimte zijn;
  • De post dient ingesteld te zijn op klimatologische omstandigheden, bijvoorbeeld met verwarming, airconditioning of ventilator;
  • De post moet voldoende privacy bieden voor de behandeling van zorgvragers;
  • Een minimale oppervlakte van 3x3 meter of 10m2 wordt aangeraden: uitgangspunt is dat de afmetingen van de post zijn aangepast aan het risicoprofiel;
  • Er moet een stevige gelijkvloerse ondergrond zijn;
  • De post moet goed verlicht zijn en er moet een 220V aansluiting met voldoende capaciteit aanwezig zijn;
  • Tijdens inzet in donkere uren dient er beschikking te zijn over een lichtmast, buitenverlichting of noodverlichting;
  • De post is bij voorkeur niet te dicht bij de geluidsinstallatie en/of het podium geplaatst. Goede communicatie tussen zorgverlener en zorgvrager moet mogelijk zijn;
  • Er dient zuiver drinkwater aanwezig te zijn;
  • Er moeten bij de zorgpost toiletten aanwezig zijn die ook bereikbaar zijn voor mensen in een rolstoel. Toiletten voor het publiek en voor het personeel moeten in principe gescheiden zijn;
  • Er moet water zijn om de handen te wassen. De handenwasgelegenheid moet voorzien zijn van vloeibare zeep. Afhankelijk van het risicoprofiel dient er ook gekoeld/gespoeld te kunnen worden bij letsels, brandwonden en oververhitting bijvoorbeeld onder een douche.

  Eisen aan een tijdelijke faciliteit

  • De post moet voldoende water- en winddicht zijn. De post moet zware weersomstandigheden kunnen weerstaan;
  • Er moet een veilige elektrische voorziening zijn. Deze voorziening moet voldoende elektriciteit bieden voor alle medische en non-medische apparatuur.

  Aanwezige materialen in de medische post

  • (verband)materialen aangepast aan het risicoprofiel, conform richtlijn ‘Minimale middelen per zorgniveau’;
  • Monitor met NIBP, SPO2, 3 leads ECG of AED met 3 leads ECG en losse bloeddruk- en saturatiemeter;
  • Automatische Externe Defibrillator (eventueel in directe nabijheid) of manuele defibrillator;
  • Fleecedekens, wollen dekens of reddingsdekens;
  • Hygiënemiddelen;
  • Materialen om te koelen;
  • Brancard(s), rolstoel, tafel, stoelen
  • Communicatiemiddelen, zoals een portofoon of telefoon;
  • Plattegrond van het evenemententerrein;
  • Brandblusser(s), eventueel blusdeken;
  • Eventueel catering, waterkoker en koffiezetapparaat.

  Zie ten aanzien van de hygiëne op zorgposten ook de Richtlijn ‘Reiniging, desinfectie en sterilisatie in de openbare gezondheidszorg’.

  Afkoelingsruimte
  Bij bepaalde evenementen, zoals dance- en sportevenementen, is de aanwezigheid van een afkoelingsruimte noodzakelijk. Dit is een rustige koele ruimte waar personen die oververhit zijn geworden of rust nodig hebben, zittend bij kunnen komen. In deze ruimte moeten minimaal twee begeleiders zijn. De afkoelingsruimte is geen zorgpost, maar bevindt zich wel in de directe nabijheid van een zorgpost. In de afkoelingsruimte is slapen niet toegestaan. Wanneer deze personen niet kunnen blijven zitten, dient een zorgverlener gewaarschuwd te worden.

  Bijhouden zorgcontacten

  Bij grote evenementen vraagt de GHOR om het aantal en soort EHBO-behandelingen en het aantal doorverwijzingen (door de ingezette geneeskundige organisaties) naar bijvoorbeeld de Eerste hulp bij te houden en te mailen naar evenementenadvisering@ghortwente.nl. Hiervoor is het ‘Onderzoeksformulier letselbeeld’ als leidraad ontwikkeld. De informatie word vertrouwelijk behandeld en alleen toegepast om beter in te spelen op de zorgvraag bij evenementen, zodat de geneeskundige adviezen gerichter gegeven kunnen worden. Klik hier voor het Onderzoeksformulier letselbeeld.

   

   

  Terug naar boven

  Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten.

  Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.