Lees voor

Geneeskundige inzet

  Richtlijn aantal EHBO-ers

  Bij een evenement waarbij 1 of meer van onderstaande punten van toepassing zijn, moeten EHBO‑ers en een (mobiele) eerstehulppost aanwezig zijn:

  • meer dan 1.000 gelijktijdig aanwezige bezoekers en/of deelnemers;
  • sportwedstrijd vanaf circa 200 deelnemers, waarbij het draait om snelheid en/of fysieke inspanning;
  • autosport en/of motorsport;
  • verwacht bovenmatig alcohol- en/of middelengebruik.

  Ondanks dat deze punten niet altijd van toepassing hoeven te zijn, moet je zelf als organisator altijd de inschatting te maken of het evenement risico's met zich meebrengt die aanwezigheid van hulpverleners en/of een EHBO‑post gewenst maken.

  Bij kleine evenementen kan als richtlijn voor het aantal in te zetten EHBO-ers het volgende aangehouden worden:

  • per 1.000 gelijktijdig aanwezige personen dient 1 EHBO-er ingezet te worden, met een minimum van 2.

  TIP: denk eventueel tijdens de op- en afbouw van het evenement ook aan de inzet van EHBO-ers.

  Voorwaarden EHBO-ers

  De EHBO-ers moeten:

  • beschikken over 1 coördinator;
  • werken in koppels (1 = geen);
  • beschikken over de benodigde certificaten en/of verklaringen van bekwaamheid;
   • Basic Life Support (BLS): de reguliere eerstehulpverleners (EHBO-ers). De EHBO-er is in staat generieke basishulp te verlenen zonder specifieke hulpmiddelen;
   • Indien er overmatig alcohol- en/of drugsgebruik wordt verwacht, dient minimaal de helft van de EHBO-ers te beschikken over een aantekening drank en drugs gerelateerde problematiek. Zorg ervoor dat een hulpverlener zonder aantekening wordt vergezeld door een hulpverlener met aantekening;
    TIP: bekijk de folder: Geneeskundige richtlijnen alcohol en drugs bij evenementen;
   • Indien er sprake is van een sportevenement of een grote sportactiviteit, dient minimaal de helft van de EHBO-ers die daarbij aanwezig zijn, te beschikken over een aantekening sportgerelateerde letsels. Zorg ervoor dat een hulpverlener zonder aantekening wordt vergezeld door een hulpverlener met aantekening. Overweeg bij sportevenementen het beschikbaar stellen van gratis drinkwater;
    TIP: bekijk de folder: Geneeskundige richtlijnen (gratis) drinkwater bij evenementen;
   • Indien er sprake is van een wandelevenement, dient minimaal de helft van de EHBO-ers te beschikken over een aantekening wandelgerelateerde letsels. Zorg ervoor dat een hulpverlener zonder aantekening wordt vergezeld door een hulpverlener met aantekening;
   • Indien er sprake is van een kinderevenement of een grote activiteit voor veel kinderen, dient minimaal de helft van de EHBO-ers die daarbij aanwezig zijn, te beschikken over een aantekening voor EHBO bij kinderen. Zorg ervoor dat een hulpverlener zonder aantekening wordt vergezeld door een hulpverlener met aantekening;
    TIP: bekijk de folder: Hygiënerichtlijnen tijdelijke kinderopvang en -activiteiten bij evenementen
  • als zodanig herkenbaar en beschikbaar zijn. Voorkom dat iemand neventaken heeft (bijvoorbeeld de combinatie met beveiliging);
  • beschikken over de juiste materialen. Stem benodigd materiaal af op de specifieke risico’s;
   • De EHBO-ers moeten minimaal de beschikking hebben over een EHBO-koffer met een standaarduitrusting volgens het Oranje Kruis;
  • op de hoogte zijn van de vergunning, m.n. de geneeskundige voorwaarden;
  • goed geïnformeerd/gebriefd en voorbereid zijn m.b.t. het evenemententerrein, scenario’s en gemaakte communicatieafspraken;
  • ingezet worden voor zolang er evenementgerelateerde incidenten kunnen voorkomen;
  • z.s.m. (bij voorkeur binnen vijf minuten na melding) aanwezig kunnen zijn op het gehele evenemententerrein;
   • Denk hierbij aan het flexibel en mobiel inzetten* van de hulpverleners, waarbij er altijd (per portofoon) contact mogelijk is met de coördinator;
   • Denk aan het inzetten van hulpverleners op plekken waar (uit ervaring) de meeste hulpverlening nodig is;
   • Denk aan de signalering en melding bij incidenten, de melding dient z.s.m. terecht te komen bij de geneeskundige hulpverleners;
   • Denk aan uitzichtpunten op het terrein;
  • met de organisatie af stemmen over voorzieningen als een veilige, hygiënische en verlichte werkomgeving, toiletten (bijv. zelfde als voor het personeel), eten en drinken, rustplekken.

  *Bij het mobiel inzetten van EHBO-ers kan gedacht worden aan EHBO-ers die surveilleren over een terrein of EHBO-ers die op één plek staan, maar zich wel makkelijk en snel kunnen verplaatsen indien nodig. Bijvoorbeeld lopend of met fiets of motor.

  Voorwaarden EHBO-post

  Aangeraden wordt om de locatie van de EHBO-post te bepalen o.b.v. waar naar verwachting de meeste hulpverlening nodig is en/of de (centrale) ligging t.o.v. het publiek. Het inrichten van een EHBO-post in een bestaande ruimte (bijvoorbeeld in een leegstaand pand) kan natuurlijk ook.

  Een EHBO-post:

  • dient herkenbaar en (met bewegwijzering) makkelijk vindbaar te zijn;
  • is rookvrij en biedt privacy voor diegenen die behandeld moeten worden;
  • is een overdekte en warme (± 20°C) ruimte van circa 5 x 5 meter, bij voorkeur afsluitbaar;
  • heeft een toilet of is gelegen nabij een toilet;
  • heeft een 220 V aansluiting, licht en voldoende (indien mogelijk stromend) water;
  • is toegankelijk voor brancard, ambulance en rolstoelgebruikers;
  • is in principe permanent bezet door een of meerdere EHBO-ers;
   • indien er (tijdelijk) geen EHBO bezetting in de EHBO-post is, denk dan bijvoorbeeld aan bezetting door iemand die de EHBO-ers kan oproepen of aan een briefje op de deur dat ze ‘zo terug’ zijn.
  • bevat een EHBO-koffer met een standaarduitrusting volgens het Oranje Kruis, incl. AED;
  • bevat een plattegrond van het terrein, tafel, stoelen, brancard, communicatiemiddelen, voldoende drinkwater, materialen om te koelen en eventueel spalkmateriaal.

  Bijhouden zorgcontacten

  Bij grote evenementen vraagt de GHOR om het aantal en soort EHBO-behandelingen en het aantal doorverwijzingen (door de ingezette geneeskundige organisaties) naar bijvoorbeeld de Eerste Hulp bij te houden en te mailen naar evenementenadvisering@ghortwente.nl. Hiervoor is het ‘Onderzoeksformulier letselbeeld’ als leidraad ontwikkeld. De informatie wordt vertrouwelijk behandeld en alleen toegepast om beter in te spelen op de zorgvraag bij evenementen, zodat de geneeskundige adviezen gerichter gegeven kunnen worden. Klik hier voor het Onderzoeksformulier letselbeeld.

   

   

  Terug naar boven

  Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten.

  Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.