Lees voor

Covid-19 en evenementen/samenkomsten

  Snelle toename besmettingen leidt tot maatregelen in de zomer per 10 juli 2021

  Nadat op 26 juni bijna alle deuren zijn geopend, is het aantal besmettingen in Nederland sneller gestegen dan voorzien. De meeste mensen raakten besmet op plekken waar grote groepen mensen feesten en uitgaan. Deze toename heeft nu nog geen gevolgen voor het beschermen van de kwetsbaren en de druk op de zorg. Maar zo’n grote groep besmettelijke mensen kan wel een risico zijn voor die mensen die niet of nog niet volledig zijn gevaccineerd. Onder deze laatste groep blijkt de deltavariant tot meer ziektegevallen te leiden dan gedacht. Daarnaast zijn ook bij mensen die al volledig zijn gevaccineerd of recentelijk een coronabesmetting hebben doorgemaakt, besmettingen met deze variant vastgesteld. Ook de kans op nieuwe virusmutaties zorgt voor onzekerheid. En de langdurige klachten na een coronabesmetting kunnen grote impact hebben.
  Dit maakt dat het kabinet heeft besloten om toch maatregelen op te leggen. 
  Zie voor een overzicht van alle maatregelen deze pagina van de Rijksoverheid

  Maatregelen voor evenementen per 10 juli 06:00 uur t/m 13 augustus

  Voor evenementen geldt tot en met 13 augustus het volgende: 

  • Bij alle evenementen (ook professionele sportwedstrijden) moet worden geplaceerd (ongeplaceerde evenementen zijn tijdelijk niet toegestaan)
   • Met coronatoegangsbewijzen mag je 2/3 van de totale capaciteit toelaten. 1,5 meter afstand bewaren is niet verplicht, het evenement moet plaatsvinden op een afgesloten locatie, er is een gecontroleerde in- en uitstroom, bezoekers moeten zich registeren en een gezondscheck in de 4 uur voorafgaand aan het evenement is verplicht.
   • Zonder coronatoegangsbewijs moet je de 1,5 meter afstand kunnen borgen en heeft iedereen een vaste zitplaats. Bezoekers moeten zich registeren en een gezondscheck in de 4 uur voorafgaand aan het evenement is verplicht.
    Voor dit soort evenementen is niet voorgeschreven dat het terrein afgesloten moet zijn, maar gemeenten kunnen dit wel eisen omdat er bijvoorbeeld een grote toeloop van mensen wordt verwacht of de gezondheidscheck anders onmogelijk is. Vraag dit na bij je lokale gemeente.
  • Meerdaagse evenementen, dit houdt in evenementen met een overnachting, zijn niet toestaan tot 1 september, evenementen duren maximaal 24 uur.

  Voor evenementen met doorstroomlocatie, zoals kermissen, blijven dezelfde maatregelen gelden; zij mogen 1 bezoeker per 5m2 ontvangen.

  Onder de coronatoegangsbewijzen valt het volgende;

  • Vaccinatiebewijs; is twee weken na volledige vaccinatie geldig;
  • Herstelbewijs; bewijs dat iemand minder dan 6 maanden geleden hersteld is van Corona;
  • Negatief testbewijs; deze is t/m 12 juli 40 uur geldig en vanaf 13 juli 24 uur geldig.

  Onderstaand stroomschema is nu actueel ten aanzien de mogelijkheden om een evenement te organiseren (klik hier voor de printversie)

  Een evenement organiseren in coronatijden; wat te doen?

  Het reguliere evenementenproces conform de ‘HEV 2018: procesmodel evenementenveiligheid’ (IFV) blijft het vertrekpunt voor het krijgen van een vergunning voor een evenement, ook in coronatijden. Het vergunningstermijn van de betreffende gemeente is te vinden door te klikken op de betreffende gemeente onder aan deze pagina
  Binnen de reguliere processtappen is een onderdeel toegevoegd: de covid-19 toets, deze wordt uitgevoerd door de gemeente en wordt in ieder geval gedaan voor de vergunningverlening. Maar kan ook daarna nog nodig zijn, bijvoorbeeld vanwege gewijzigde regelgeving of een specifieke lokale situatie, zoals het niet beschikbaar hebben van (voldoende) capaciteit van zorg of hulpdiensten.


  Proces vergunningsaanvraag evenementen in Coronatijd

  Het is aan de organisator om na te denken over welke covid-19 risicofactoren op zijn/haar evenement aanwezig kunnen zijn. Dit overzicht kan je hierbij helpen. Bij een evenement met coronatoegangsbewijzen zullen de risicofactoren minder zwaar wegen. 

  Testen voor toegang (per 10 juli alleen voor geplaceerde evenementen)

  Om te zorgen dat er tijdens een evenement geen 1,5 meter afstand hoeft te worden gehouden, kan de organisatie gebruik maken van Testen voor Toegang. Voorwaarde is wel dat het evenement dan plaats vindt op een afgesloten terrein.
  Om je evenement hiervoor aan te melden of voor meer informatie kun je kijken op www.testenvoortoegang.org

  Protocollen

  Vanuit diverse brancheorganisaties zijn er covid-19 protocollen gemaakt die je op weg helpen met het organiseren van veilige en verantwoorde evenementen. Hieronder een overzicht waar je protocollen kunt vinden:

  Vragen?

  Heb je vragen over het organiseren van je evenement of over wat er van je verwacht wordt? Neem dan contact op met de gemeente waar je je evenement wilt organiseren. Indien nodig neemt de gemeente contact op met de veiligheidsregio.

  Terug naar boven

  Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten.

  Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.