Lees voor

Covid-19 en evenementen/samenkomsten

  Op 2 augustus heeft het kabinet laten weten wat de maatregelen voor evenementen per 14 augustus tot 1 september zijn. Tijdens de persconferentie van 13 augustus heeft het kabinet de maatregelen voor evenementen na 1 september gedeeld. Deze blijven hetzelfde. Dit houdt in dat onderstaande maatregelen vooralsnog tot en met 19 september gelden. Voor een overzicht van de huidige maatregelen voor de evenementenbranche, zie ook deze pagina van de Rijksoverheid. 

  Maatregelen voor evenementen per 14 augustus

  Voor evenementen geldt vanaf 14 augustus: 

  • Geplaceerde evenementen
   • Met coronatoegangsbewijs (1,5 meter afstand mag worden losgelaten):
    • Binnen: 2/3 van de reguliere geplaceerde capaciteit
    • Buiten: Maximaal 750 bezoekers of, indien hoger mogelijk is, maximaal 2/3 van de reguliere geplaceerde capaciteit
   • Zonder coronatoegangsbewijs:
    • 1,5 meter afstand en gescheiden publieksstromen
    • Maximaal 100% capaciteit geplaceerd op 1,5 meter afstand
  • Ongeplaceerde evenementen
   • Met coronatoegangsbewijs (1,5 meter afstand mag worden losgelaten): 
    • Binnen: niet toegestaan
    • Buiten: Maximaal 750 bezoekers gelijktijdig aanwezig, er mag worden gewerkt met tijdsblokken. Bezoekers moeten uniek zijn (niet meer tijdsblokken per dag bezoeken), een (gratis) ticket is verplicht. 

  Bij geplaceerde en ongeplaceerde evenementen geldt altijd het volgende:

  • Het evenement vindt plaats op een afgesloten locatie
  • Er is sprake van een gecontroleerde in- en uitstroom
  • Gezondheid van bezoekers verifieren (4 uur voor het evenement)
  • Registratie van de bezoekers ivm eventueel bco

  Voor evenementen met een doorstroomlocatie, zoals kermissen, blijven dezelfde maatregelen gelden; zij mogen 1 bezoeker per 5m2 ontvangen.

  Onder de coronatoegangsbewijzen valt het volgende;

  • Vaccinatiebewijs; is twee weken na volledige vaccinatie geldig;
  • Herstelbewijs; bewijs dat iemand minder dan 6 maanden geleden hersteld is van Corona;
  • Negatief testbewijs; deze is t/m 12 juli 40 uur geldig en vanaf 13 juli 24 uur geldig.

  Onderstaand stroomschema is nu actueel ten aanzien van de mogelijkheden om een evenement te organiseren (klik hier voor de printversie). 

  Een evenement organiseren in coronatijden; wat te doen?

  Het reguliere evenementenproces conform de ‘HEV 2018: procesmodel evenementenveiligheid’ (IFV) blijft het vertrekpunt voor het krijgen van een vergunning voor een evenement, ook in coronatijden. Het vergunningstermijn van de betreffende gemeente is te vinden door te klikken op de betreffende gemeente onder aan deze pagina
  Binnen de reguliere processtappen is een onderdeel toegevoegd: de covid-19 toets, deze wordt uitgevoerd door de gemeente en wordt in ieder geval gedaan voor de vergunningverlening. Maar kan ook daarna nog nodig zijn, bijvoorbeeld vanwege gewijzigde regelgeving of een specifieke lokale situatie, zoals het niet beschikbaar hebben van (voldoende) capaciteit van zorg of hulpdiensten.


  Proces vergunningsaanvraag evenementen in Coronatijd

  Het is aan de organisator om na te denken over welke covid-19 risicofactoren op zijn/haar evenement aanwezig kunnen zijn. Dit overzicht kan je hierbij helpen. Bij een evenement met coronatoegangsbewijzen zullen de risicofactoren minder zwaar wegen. 

  Testen voor toegang

  Om te zorgen dat er tijdens een evenement geen 1,5 meter afstand hoeft te worden gehouden, kan de organisatie gebruik maken van Testen voor Toegang. Voorwaarde is wel dat het evenement dan plaats vindt op een afgesloten terrein.
  Om je evenement hiervoor aan te melden of voor meer informatie kun je kijken op www.testenvoortoegang.org

  Protocollen

  Vanuit diverse brancheorganisaties zijn er covid-19 protocollen gemaakt die je op weg helpen met het organiseren van veilige en verantwoorde evenementen. Hieronder een overzicht waar je protocollen kunt vinden:

  Vragen?

  Heb je vragen over het organiseren van je evenement of over wat er van je verwacht wordt? Neem dan contact op met de gemeente waar je je evenement wilt organiseren. Indien nodig neemt de gemeente contact op met de veiligheidsregio.

  Terug naar boven

  Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten.

  Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.