Lees voor

Constructies

  Algemeen

  Bij evenementen worden vaak constructies geplaatst. Hierbij moet je denken aan podia, tenten, tribunes en diverse soorten truss constructies. Wat niet echt onder de noemer van een constructie valt maar waar gemeenten wellicht wel meer gegevens over willen hebben (beheersmaatregelen) zijn bijvoorbeeld kranen en springkussens. Dergelijke constructies zijn vaak van enige omvang en kunnen een risico vormen tijdens het evenement. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het kunnen omwaaien of instorten van een tent of constructie, dat er mensen van een podium of tribune vallen etc.. Gemeenten willen dan ook graag bij de aanvraag dergelijke constructies toetsen om zo het risico op ongelukken zo klein mogelijk te maken. Om dergelijke constructies te toetsen zijn vaak constructieve tekeningen en berekeningen noodzakelijk.

  Omdat er in Nederland zoveel discussie over constructies bij evenementen is en een eenduidige lijn ontbreekt, is er een richtlijn opgesteld door het Centraal Overleg Bouwconstructies (COBc). Het COBc is een onderdeel van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland. Deze richtlijn is geschreven als een handreiking voor alle gemeenten in Nederland. Zij kunnen dit gebruiken voor de indieningsvereisten van een dergelijke constructie en voor de beoordeling van de constructies. Klik hier voor de richtlijn. 

  Het woord zegt het al, het is een richtlijn. Gemeenten zijn vrij om er al dan niet gebruik van te maken bij de toetsing. Sommige gemeenten hebben de richtlijn iets aangepast zodat het voor hen werkbaarder is en voor jullie als organisatie duidelijker is wat er van jullie verwacht wordt.Kortom eenduidigheid is er nog steeds niet helemaal.

  TIP: Als je constructies wilt plaatsen tijdens je evenement is het aan te raden op tijd contact op te nemen met de gemeente zodat je in een vroeg stadium weet wat er van je verwacht wordt.

  Tenten

  Bij tenten is het belangrijk dat de bezoekers er veilig kunnen verblijven en in geval van nood kunnen ontvluchten. Een tent moet binnen 3 minuten ontruimd zijn. De constructie van de tent wordt beoordeeld door de gemeente. Het tentboek is een belangrijk document dat bij een tent aanwezig dient te zijn.

  Let er op dat:

  • De loopafstand tot de dichtstbijzijnde (nood)uitgang maximaal 30 meter is.
  • De afstand tussen een tent en een ander bouwwerk 5 meter is. Een kleinere afstand is toegestaan mits de tent voor een gevel zonder deuren en/of ramen is geplaatst en maximale oppervlakte 2500 m2 bedraagt.
  • Tuien of constructieonderdelen de vluchtwegen niet belemmeren.
  • In het tentboek windkrachten staan beschreven waarbij de tent nog veilig gebruikt kan worden (verwerk deze ook in het veiligheidsplan en koppel hier je acties aan).

  Belangrijk is ook het verwarmen van de tent. Dit mag alleen met warme lucht of elektrische verwarmingselementen. Verwarmingsunits met een interne brandstoftank moeten op 5 meter van de tent te staan. Houd bij de plaatsing rekening met vluchtroutes. Het toepassen van heaters met gas (zogenaamde ‘paddenstoelen’) is niet toegestaan.

  Wil je weten waar een goede tekening aan moet voldoen? Klik hier.
  TIP: bekijk de voorbeeldtekening om een beeld te krijgen van een duidelijke tekening.

  Opstelling van inventaris

  Inventaris in een tent kan verschillen van stoelen, praattafels tot banken en tribunes. Het is belangrijk duidelijk aan te geven dat er inventaris in een tent aanwezig is en in welke vorm. Voor het berekenen van de capaciteit van een tent is dit een belangrijk onderdeel. Zo kan het voorkomen dat de aanwezigheid van (losse) praattafels een halvering van de capaciteit tot gevolg heeft. Voeg in geval van een tribune een aparte tekening bij inclusief de capaciteit van de tribune.

  Meer informatie over de capaciteitsberekening vind je hier.

  Wat we belangrijk vinden:

  • Geef alle inventaris (in schaal) aan op de tekening.
  • Houd rekening met de positie van inventaris ten opzichte van de vluchtwegen.
  • Houd rekening met voldoende ruimte tussen de rijen inventaris.
  • Als de inventaris verankerd is geef dit aan op de tekening.

   

  Zie voor meer informatie over tenten en inventaris ook het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.

   

  Terug naar boven

  Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten.

  Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.