Lees voor

Brandveiligheid

  Open vuur

  Onder open vuur vallen onder andere kaarsen, fakkels en vuurkorven. Deze worden vaak toegepast voor de sfeer. Het is belangrijk altijd rekening te houden dat er bij open vuur kans is op brandoverslag. Wees er ook altijd zeker van dat het vuur (en eventuele smeulresten) gedoofd is.

  Open vuur in de natuur is een speciaal aandachtspunt en het mogen toepassen van open vuur in tijden van droogte is iets waar toestemming voor gegeven moet worden. Raadpleeg hiervoor de gemeente, Brandweer Twente of de gebiedsbeheerder.

  Houd bij de plannen in ieder geval rekening mee dat:

  • Er voldoende blusmiddelen aanwezig zijn.
  • Er geen brandbare materialen kunnen worden aangestraald.
  • Er een vrije ruimte rondom het open vuur (2 meter bij een standaard vuurkorf) is. Afhankelijk van de weersomstandigheden moet je de vuurkorf op grotere afstand plaatsen of niet ontsteken (bijvoorbeeld bij harde wind of droogte).
  • Er toezicht is van een volwassen persoon.

  TIP: bekijk de site www.natuurbrandrisico.nl om te bekijken wat het actuele natuurbrandrisico per gebied is.

  Blusmiddelen

  De aanwezigheid van blusmiddelen bij activiteiten of op een evenement heeft als doel om een beginnende brand te kunnen bestrijden. Het plaatsen van blusmiddelen wordt minimaal geadviseerd bij opslag van brandbare goederen. Hetzelfde geldt voor een toestel of installatie voor koken, bakken, braden of frituren. Het is belangrijk dat het juiste type brandblusser wordt geplaatst en geschikt is voor het blussen van de brand (bijvoorbeeld schuim voor brandbare vloeistoffen). Laat je desnoods adviseren wat de beste keuze is.

  Over het algemeen geldt dat:

  • Blustoestellen of blusmiddelen met een inhoud van tenminste 6 Kg. of 6 L. blusstof aanwezig moeten zijn.
  • De blusmiddelen zichtbaar en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn.
  • Een brandblusser is gekeurd.

  Versieringen

  Versieringen zijn er in vele soorten en maten. Ook de brandveiligheid verschilt per soort, type en merk.

  Bij twijfel of de versieringen brandveilig zijn (bijvoorbeeld als de originele verpakking mist) kan een eenvoudige brandproef worden gedaan. Neem een monster (5 x 25centimeter) van het materiaal. Ga naar buiten en houd een uiteinde van het monster gedurende minimaal 5 seconden in een vlam, zoals van een aansteker of lucifer. Houd het monster daarbij vast met bijvoorbeeld een metalen tang en let op dat je jezelf niet brandt. Als het monster vlam heeft gevat, of nadat 5 seconden zijn verstreken, neem je de vlam van de aansteker of lucifer weg. Het materiaal moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Tijdens de verhitting zijn geen druppels vrijgekomen (al of niet brandend of druipend).
  • Tijdens de verhitting zijn geen roetvlokken vrijgekomen.
  • Het materiaal vlamt niet meer dan 15 seconden na en gloeit maximaal 60 seconden na.

  Er zijn commerciële partijen die in staat zijn producten te impregneren om zo een zekere mate van brandveiligheid te krijgen. Dit is aan te tonen door een certificaat. Vraag desnoods naar de mogelijkheden.

  Belangrijke aspecten bij het toepassen van versieringen zijn:

  • Versieringen zijn brandveilig (laat textiel desnoods impregneren).
  • Houd versieringen weg bij spots, lampen en andere hittebronnen.
  • Hang plafondversieringen buiten bereik van bezoekers.

  TIP: bekijk de folder Brandveilig feestvieren.

  Stroomvoorzieningen

  Het evenement voorzien van elektriciteit kan op verschillende manieren. Van aanwezige stroom(verdeel)kasten, lokale stroompunten met gebruik van haspels tot het plaatsen van aggregaten. Let er bij het gebruik van materiaal op dat het veilig gebruikt kan worden en dat het materiaal gekeurd is.

  Zorg er ook voor dat:

  • Haspels volledig zijn afgerold. Met uitzondering van de haspels waarbij de instructie aangeeft dat afrollen niet noodzakelijk is.
  • Kabels zijn afgeschermd om struikelen en beschadigen te voorkomen.
  • Een blusmiddel nabij een aggregaat wordt geplaatst.
  • Er bij stroomuitval een back-up is om bijvoorbeeld noodverlichting in tenten te laten branden  en/of de mensen te kunnen informeren.
  • Aggregaat of stroomverdeelkasten zijn ontoereikend voor derden, afschermen met bijvoorbeeld hekken.

  Vuurwerk en special effects

  Vuurwerk en special effects zijn bijna niet meer weg te denken bij de (grotere) evenementen. Toch zijn er een aantal zaken waar je als organisator rekening mee dient te houden. Belangrijk is dat je een betrouwbare partij het vuurwerk en de special effects laat verzorgen die vooraf heeft nagedacht over de risico’s en de maatregelen om deze risico’s te beperken. Vraag altijd om een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E).

  Wil je een vuurwerkshow tijdens of als afsluiting van je evenement, dan moet je hiervoor een ontbrandingstoestemming of ontbrandingsmelding aanvragen bij de Provincie.

  Als we praten over special effects hebben we het over confetti effecten, vuureffecten en CO₂ effecten. Voor special effects geldt geen specifieke wet- en regelgeving. Wel hanteren wij in Twente een aantal richtlijnen en voorschriften.

  Algemeen:

  • Een RI&E moet op het terrein aanwezig zijn gedurende het evenement. Het gebruik hiervan moet ook worden opgenomen in het veiligheidsplan.
  • De special effects mogen alleen worden opgesteld, bediend en opgeruimd door ervaren en deskundige personen.
  • Alle apparatuur moet genummerd CE/TUF/TNO gecertificeerd zijn.

  Confetti/streamers:

  • De producten die de lucht in worden geschoten moeten altijd geïmpregneerd zijn (dit kan worden aangetoond door middel van certificaten).
  • De confetti mag niet in of richting vuureffecten worden geschoten.
  • Streamers en/of confetti mogen niet richting publiek worden geschoten.

  Vuureffecten:

  • Bij toepassing van gas moet er een veiligheidsafstand van minimaal 3 meter tot de vlam zijn (in kubusvorm, dus ook 3 meter hoger dan de maximale hoogte van de vlam).
  • Bij de toepassing van brandbare vloeistof moet er een veiligheidsafstand van minimaal 5 meter tot de vlam zijn (in kubusvorm, dus ook 5 meter hoger dan de maximale hoogte van de vlam).
  • Podiumonderdelen en podiumaankleding moeten brandveilig zijn (impregneren en/of aantonen door middel van certificaten).
  • Drukhouders moeten tegen omvallen zijn beschermd, direct toegankelijk te zijn voor deskundigen en de ruimte moet doelmatig geventileerd worden.

  CO2 effecten:

  • Er moet een veiligheidsafstand van minimaal 3 meter tot het publiek zijn.
  • De CO2 (wolk) mag niet op het publiek worden gericht of richting het publiek gaan.
  • Het is noodzakelijk dat de uitstroom van de machine is vastgezet.
  • De CO₂ cilinder moet zijn vastgezet zodat deze niet kan omvallen.

  Wensballonnen

  Een wensballon is eigenlijk een soort heteluchtballon in het klein. Aan de onderkant van de ballon zit een brandertje (dit kan een soort aanmaakblokje zijn). Hiermee wordt de lucht in de ballon verwarmd. Dit zorgt er voor dat de wensballon opstijgt. Als de brander langzaam uit gaat daalt de wensballon langzaam.

  In de regio Twente is het oplaten van wensballonnen niet verboden. Wel heeft de voedsel en waren autoriteit hieraan een aantal strikte regels verbonden. Onderzoek van de NVWA wijst uit dat het oplaten van wensballonnen niet zonder risico is.

  Een wensballon mag niet worden opgelaten:

  • Bij een windkracht van meer dan 2 Beaufort (Dit betekent dat hoogstens de bladeren ritselen door de wind. Windkracht 1 of 2 komt bijna niet voor in Nederland. Het aantal momenten waarop het is toegestaan om een wensballon op te laten is dus zeer beperkt.
  • Bij regen of zeer vochtige lucht (bijvoorbeeld mist).
  • In een periode van droogte (Vanaf code oranje is het niet meer toegestaan de ballonnen op te laten).
  • Door personen jonger dan 18 jaar.
  • Binnenshuis.
  • In de omgeving van hoge objecten (huizen, bomen, etc.).

  Daarnaast zijn ook regels over het oplaten van wensballonnen rondom vliegvelden (het betreft dan een straal van 15 kilometer).

  Zie de website van Brandweer Nederland voor nog meer informatie over wensballonen. Hier vind je nog meer do' en dont's.

   

   

  Terug naar boven

  Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten.

  Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.