Lees voor

Alcohol & drugs

  Alcohol, drugs en gezondheid

  Op veel evenementen wordt (veel) alcohol gedronken en/of drugs gebruikt. Alcohol- en drugsgebruik kunnen gezondheidsproblemen met zich meebrengen. Denk hierbij aan onwelwordingen of erger. Om deze gezondheidsproblemen zoveel mogelijk te vermijden of erger te voorkomen, heeft de GHOR richtlijnen in een folder gezet. Bekijk de folder hier.

  TIP: zet in het veiligheidsplan welke maatregelen er getroffen worden om alcoholgebruik onder de 18 jaar te voorkomen. Je kunt hierbij onder andere denken aan polsbandjes.

  Drugs

  Het gebruik of in het bezit hebben van drugs is verboden, dit geldt zowel voor soft als hard drugs. In Nederland hebben we echter het gedoog beleid wat inhoudt dat bepaalde hoeveelheden (soft) drugs worden gedoogd. In dat kader heeft het Openbaar Ministerie een richtlijn uitgevaardigd waarin het sepot beleid is vastgesteld. Onderstaande is van toepassing in geval van eigen gebruik:

  • In het veiligheidsplan moet moeten worden opgenomen dat tot 5 gram softdrugs, tot 3 XTC pillen, tot 30 ml vloeibare XTC, tot 1 gram MDMA/amfetamine/cocaïne en tot 10 ml GHB de politie de middelen in beslag neemt, ze vernietigt en sepot gering feit opmaakt. Dit houdt in dat er altijd overleg is met politie.
  • In geval van hogere hoeveelheden dan boven genoemde hoeveelheden neemt de politie contact op met Justitie. Voor softdrugs 5-30 gram geldt dat het een overtreding is. Ook bij een combinatie van drugs heeft de politie altijd contact met Justitie.
  • Bij minderjarigen heeft de politie altijd contact met Justitie. Voor beveiliging cq. de organisatie houdt dit in dat er bij het aantreffen van drugs, ongeacht hoeveelheid dan wel soft/hard drugs altijd contact is met politie.

  Bij evenementen kan de driehoek (Gemeente/Justitie/Politie) afwijken van het sepotbeleid. Afhankelijk van het evenement (bijvoorbeeld bij een hardcore feest) kan de driehoek besluiten om zero tolerance beleid te hanteren. Dit houdt dat geen enkele hoeveelheid soft- en harddrugs worden toegelaten op het evenement en men bij overtreding wordt aangehouden en verbaliseerd. Dit vergt een behoorlijke investering van politie en organisatie.

  Drugskluis

  Voor evenementen waarbij de verwachting is dat er drugs aanwezig is kan de politie adviseren om een drugskluis op het terrein aanwezig te hebben. Vaak kan een beveiligingsorganisatie aan een dergelijke kluis komen. Bij gebruik van een drugskluis geldt het volgende:

  • Aangetroffen drugs (eigen gebruik hoeveelheden) bij bezoekers aan het evenement, kunnen in de kluis afgestort worden.
  • Aan het einde van het evenement, wordt de kluis door de Hoofd Officier van Justitie (HovJ) en de veiligheidscoördinator van het evenement op het bureau geopend en van de totale inhoud wordt een Kennisgeving van Inbeslagname (KvI) opgemaakt.
  • De HovJ geeft aan dat de drugs vernietigd (onttrokken aan het verkeer) kan worden en dat er geen proces-verbaal wordt opgemaakt.
  • De drugs met Kopie van de KvI, wordt onder toezicht van de HovJ terug in de kluis gedaan en het geheel wordt overgebracht naar het regionaal beslaghuis ter opslag en vernietiging.

   

   

   

  Terug naar boven

  Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten.

  Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.