Lees voor

Afval

  Om te voorkomen dat afval bij evenementen een bron van ziektekiemen wordt of dat er dieren op af komen, zijn een aantal maatregelen gesteld om de gezondheid van deelnemers en bezoekers te waarborgen:

  • Zorg dat er voldoende afvalbakken aanwezig zijn.
  • Zorg dat er bij de damestoiletten voldoende sanitaire afvalbakken staan.
  • Leeg alle afvalbakken voldoende vaak, minimaal 1 keer per dag. Sluit de zakken goed en bewaar ze in een gesloten afvalcontainer. Tip: leeg alle afvalbakken extra vaak bij warm weer.
  • Zorg voor een aparte opslagplaats met grote af te sluiten afvalcontainers voor het verzamelde afval. Maak zo nodig gebruik van een afvalpers.
  • Houd de opslagplaats schoon zodat er geen ongedierte op af komt.
  • Bij de aanwezigheid van glas of ander scherp afval: verzamel dit afzonderlijk.

  TIP: bekijk de folder 'HygiĆ«nerichtlijnen afvalverwerking bij evenementenā€™.

  Terug naar boven

  Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten.

  Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.